Tavaramerkit  ⋅   IPR & Liiketoiminta

Puma voitti sitkeän tavaramerkkiriidan Kolsterin avulla

18.05.2021
Takaisin

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi huhtikuussa Kolsterin asiakkaan Puman hyväksi kiistan tavaramerkin PUMA ja RUMA-tavaramerkkien sekaannusvaarasta. Aiemmissa päätöksissä PRH:ssa ja markkinaoikeudessa kiistaa oli tulkittu RUMA-merkkien eduksi.

Puma-Ruma_-merkit.PNG

Korkeimman hallinto-oikeuden Puman hyväksi ratkaisema riita koski PUMA-kuviomerkin ja RUMA-sanamerkin ja -kuviomerkin välistä sekaannusvaaraa. Riitaa oli puitu vuodesta 2017 ensin patentti- ja rekisterihallituksessa PRH:ssa, sitten markkinaoikeudessa ja nyt viimeisenä asteessa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

RUMA-tavaramerkkejä haettiin rekisteröitäväksi tavaraluokissa 25 ja 28, joihin kuuluu muun muassa vaatteita ja urheiluvälineitä – tuotteita, joissa PUMA on tunnettu valmistaja. Kiistassa oli siis kyse siitä, olivatko rekisteröitäväksi haetut merkit sekoitettavissa PUMA-tavaramerkkiin suomalaisten kuluttajien keskuudessa.

Kun näitä tavaramerkkejä lähdettiin vastustamaan, olimme melko luottavaisia, että PRH katsoo merkkien olevan sekoitettavissa PUMAn aikaisemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin”, kertoo Kolsterin lakimies Jani Kaulo.

”Suureksi yllätykseksemme ensin PRH ja valitusvaiheessa myös markkinaoikeus kuitenkin katsoivat merkkien eroavan toisistaan riittävästi sekä visuaalisesti että äänteellisesti, vaikka merkit ovat 75-prosenttisesti identtiset ja ensimmäiset kirjaimet ovat visuaalisesti hyvin lähellä toisiaan. Onneksi saimme kuitenkin harvinaisen valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka kumosi aikaisemman päätöksen”, Kaulo jatkaa.

Ulkoasun samankaltaisuus ratkaisi

Kolster ja Puma korostivat oikeusprosessin aikana PUMA-merkin globaalia tunnettuutta ja siten merkin vahvaa erottamiskykyä. KHO päätyi ratkaisussaan tukemaan tätä näkemystä.

PRH ja markkinaoikeus olivat aiemmin päätyneet päinvastaiseen tulkintaan kuin KHO, eli ne eivät katsoneet merkeillä olevan sekaannusvaaraa. Ne perustelivat ratkaisujaan muun muassa sillä, että merkkien merkityssisällöt ovat niin erilaisia, etteivät ne aiheuta sekaannusta kohdeyleisön silmissä ja että niiden lausumistapa on erilainen.

”Vaikka rajanveto tavaramerkkien sekaannusvaaran välillä on usein vaikeaa, mielestämme tässä tapauksessa näin ei ollut. Korkein hallinto-oikeus aivan oikein korosti sitä, että tavaramerkki PUMA on vahvasti erottamiskykyinen vaatteille ja urheiluvälineille. KHO painotti myös, että vertailtavat merkit kattavat identtisiä tavaroita ja näitä tavaroita myydään usein kaupassa tai verkkokaupassa siten, että eri valmistajien tavarat on aseteltu vierekkäin tai niiden vertailu rinnakkain on hyvin helppoa. Tällaisessa tilanteessa keskivertokuluttajan voidaan arvioida kiinnittävän vähemmän huomiota merkkien lausuntatapaan ja merkityssisältöön. Näin ollen merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuus ja merkkien ulkoasujen samankaltaisuus korostuvat”, Kaulo sanoo.

”On hyvä, että asiassa haettiin valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta, vaikka sen saaminen on hyvin vaikeaa ja harvinaista. Olisi ollut tavaramerkinhaltijoiden kannalta varsin ikävää, mikäli markkinaoikeuden tulkinta ja päätös olisi jäänyt lopulliseksi ja ohjaavaksi oikeuskäytännöksi ajatellen vastaavanlaisia tapauksia tulevaisuudessa.”

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ AIHEESTA:

Loukattiinko IP-oikeuksiasi? Asiantuntija neuvoo, kuinka selvität ja ehkäiset loukkauksia

Onko sinulla vaativa IPR-toimeksianto? Uusi lakitiimimme auttaa

Palvelut vastaan tavarat – Kolster voitti asiakkaansa vuosia kestäneen tavaramerkkikiistan, josta tuli alalle ennakkotapaus