Skip to content

Onko sinulla vaativa IPR-toimeksianto? Uusi lakitiimimme auttaa

13.04.2021

Kolsterin uudessa laki- ja tavaramerkkiasioiden Kolster Legal-tiimissä yhdistyy 75 vuoden monipuolinen kokemus IPR-alasta Suomessa ja ulkomailla. Tiimi tarttuu etenkin erityisen haastaviin tavaramerkki- ja lakitoimeksiantoihin.

Uusi Kolster Legal-tiimi keskittyy erityisen vaativiin, kattavaa asiantuntemusta edellyttäviin palveluihin ja asiakkuuksiin muun muassa tavaramerkkien, patenttien, tekijänoikeuksien, mallioikeuksien yritysjuridiikan, sopimusasioiden, innovaatioiden kaupallistamisen ja IPR-strategian saralla.

Pyrimme kumppanuuteen, jossa myös asiakkaamme ymmärtää IPR:n roolin ja merkityksen omassa liiketoiminnassaan.

 

“Pyrimme kumppanuuteen, jossa myös asiakkaamme ymmärtää IPR:n roolin ja merkityksen omassa liiketoiminnassaan. Painotuksemme on vaativissa toimeksiannoissa ja asiakkaiden liiketoimintakokonaisuuksien strategisessa tukemisessa. Se voi tarkoittaa ison IPR-strategiakokonaisuuden suunnittelua, kansainvälistä riita-asiaa, IP-oikeuksia koskevia sopimusjärjestelyjä tai laajan IPR-portfolion hallintaa”, kertoo tiimiä vetävä Associate Partner, Counsel, IP & Technology Law Sanna Häikiö.

Tiimiin kuuluvat Häikiön lisäksi Associate Partner, eurooppatavaramerkkiasiamies Kristiina Kaislisto, Partner, eurooppatavaramerkkiasiamies ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Jussi Ilvonen sekä Counsel, IP & Technology Law ja luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Hannes Kankaanpää.

Kymmenien vuosien kokemus erilaisista yrityksistä, toimialoista ja kansainvälisistä liiketoimintaympäristöistä

Tiimin kattava kokemus erilaisista toimialoista, toimeksiannoista ja maista auttaa näkemään, mille IPR-osa-alueille asiakkaan kannattaa ladata eniten panoksia.

”Meillä on uniikkia kokemuksen tuomaa ammattitaitoa. Esimerkiksi Kristiina Kaisliston vuosien kokemus tavaramerkeistä ja IPR-alasta satojen suomalaisyritysten parissa tarkoittaa, että tunnemme suomalaista yrityselämää ja yrityksissä työskenteleviä ihmisiä henkilötasolla”, Sanna Häikiö kertoo.

Tiimin kokemus ulottuu myös kauas Suomen ulkopuolelle, Euroopan lisäksi muun muassa Kiinaan, muualle Aasiaan ja USA:han.

”Miltei jokainen yritys tähyilee pienten kotimaisten markkinoidemme lisäksi maailmalle. Siksi kuulostelemme herkin korvin IPR-alan ja markkinoiden globaaleja muutoksia. Kumppaniverkostomme kautta IPR-asiat hoituvat tarvittaessa 165 maassa.

Sanna Häikiön ja Hannes Kankaanpään asiantuntemusta teknologiajuridiikasta voi hyödyntää muun muassa tutkimustulosten ja teknologioiden myynnis ja lisensioinnissa sekä sopimusneuvotteluissa suurien globaalien yhtiöiden kanssa.

Tiimin toimintaa ohjaa neljä periaatetta:  

  1. Uskomme vahvaan kumppanuuteen ja luottamukseen

Tehokas ja näkemyksellinen työ nojaa kumppanuuteen ja luottamukseen. Parhaimmillaan ne johtavat pitkäaikaiseen yhteistyöhön, eikä jokaista toimeksiantoa tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä.

”Asiakkaan etu on ykkösprioriteettimme, mutta se ei aina toteudu asiakkaan suunnittelemilla toimenpiteillä. Luottamus tarkoittaa myös kykyä kertoa epämiellyttävätkin asiat suoraan ja taitoa löytää IPR-näkökulmasta edullisimmat ratkaisut”, Kristiina Kaislisto kertoo.

”Itselleni mieleenpainuvimpia toimeksiantoja ovat EU-tavaramerkkiväitteet. Niissä pyrin säästämään mahdollisimman paljon asiakkaan resursseja ja neuvottelemaan tapaukset niin, että niistä ei riidellä tappiin asti.”

Kristiina Kaislistolla on vankkumaton kokemus yritysten brändien suojauksesta ja puolustamisesta vuodesta 1991 saakka. Erityisosaamiseen kuuluvat muun muassa kansainväliset tavaramerkkijärjestelmät, kuten EUTM ja WIPO.

  1. Katsomme isoa kuvaa

”Yksittäiset detaljit tai juridiikka eivät saa olla itseisarvo. Jotta vaativissa toimeksiannoissa menestyy, on nähtävä vaikkapa väiteprosessin kaltaista irrallista tapausta kauemmas ja ymmärrettävä sen strateginen merkitys asiakkaan liiketoiminnalle”, Hannes Kankaanpää kertoo.

IPR-palveluiden kokonaisvaltaisuus tarkoittaa aineettoman omaisuuden suojaamisen lisäksi myös panosta huolelliseen suunnitteluun. Siksi aukoton IPR-strategia on olennainen osa yrityksen menestymistä.

  1. Tarjoamme korkean lisäarvon palveluja

IPR-palveluiden päätavoite on tuottaa mahdollisimman suurta hyötyä ja arvoa, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Toisille hyöty on menestys riita-asiassa tai säästö aineettoman omaisuuden suojauksen ja hallinnoinnin kuluissa, toisille arvokkaan IPR-näkemyksen kerryttämistä tulevaa varten tai IPR-omaisuuden kaupallistaminen onnistuneesti.

”Esimerkiksi riita-asioissa hyöty konkretisoituu selkeästi: eräässä tapauksessa vaadimme asiakkaalle korvausta patenttiloukkauksesta ja saimme ne ilman pitkää ja vaativaa oikeusprosessia”, Hannes Kankaanpää kertoo.

”Myös valuaatiot eli IP-arvonmääritykset esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä ovat kiinnostavia, sillä niissä sukellan syvälle tuotteen tai palvelun markkinaan ja analysoin yrityksiä ja niiden tarjontaa sekä IPR- että liiketoiminta- ja talousnäkökulmasta. Onnistuminen asiakkaan auttamisessa inspiroi kuitenkin toimeksiannosta riippumatta.”

Hannes Kankaanpään vahvuus on monipuolisessa IPR-osaamisessa muun muassa juridiikasta, kaupallistamisesta, riita-asioista ja arvonmäärityksestä. Erityisosaamista ovat ohjelmistot ja niihin liittyvät immateriaalioikeudet, kuten avoimen lähdekoodin lisenssit.

  1. Luotamme toisiimme

Yhteishenki uuden tiimin ja koko Kolsterin ammattilaisten kesken kantaa pitkälle.

Meillä on vahva luottamus toisiimme. Vahvojen kokonaisnäkemysten muodostaminen edellyttää saman kielen puhumista ja ideoiden pallottelua kollegoiden kesken. Olemme kaikki huippuammattilaisia, mutta tuemme toisiamme erityisosaamisellamme. Kollegoiden välinen hyvä yhteishenki onkin tärkeä osa menestystä”, Kristiina Kaislisto summaa.

Kolsterin laki- ja tavaramerkkiasioiden tiimi tarjoaa IPR-intensiivisille pk-yrityksille myös kuukausilaskutukseen perustuvaa in-house-lakipalvelua, mikäli yrityksellä ei ole omaa tai riittävästi IPR-resursseja. Jos oman IPR-tarpeen vaativuus tai mittakaava mietityttää, maksuttomasta konsultaatiostamme on hyvä lähteä liikkeelle. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai varaa aika chatin kautta.

OTA YHTEYTTÄ