Skip to content

Rakenna liikesalaisuuksillesi oikeudellinen suoja osana suojausstrategiaa

01.03.2018

10.5.2018

Tuotteiden ja palveluiden oikeanlainen ja oikea-aikainen suojaaminen ovat olennaisia yrityksen menestystekijöitä. Liikesalaisuudet ovat merkittävä osa yritysten aineetonta varallisuutta sekä yritysten päivittäistä toimintaa.

Yrityksen alkutaival erityisen riskialtis – estä tietovuodot

Liikesalaisuuksien oikeudellinen suoja on tärkeä yritysten tiedon ja taidon suojaamiskeino teollis- ja tekijänoikeuksien rinnalla. Esimerkiksi uusien ja pienten yritysten sekä erityisesti start-upien on elintärkeää muistaa suojata liikesalaisuutensa heti toiminnan alkuvaiheessa kilpailuedun saavuttamiseksi, ettei tietoa vuoda ulkopuolisille. Lisäksi on huomioitava, että kaikkia liikesalaisuutena pidettäviä tietoja ei ole edes mahdollista suojata teollis- tai tekijänoikeudella. Esimerkiksi tuotantoprosesseja ja palveluita koskevat innovaatiot suojataan usein liikesalaisuuksin. Kattavassa aineettomien oikeuksien suojausstrategiassa liikesalaisuuden suoja ja patentti usein täydentävät toisiaan.

EU-direktiivi tuo oikeusvarmuutta rajat ylittävissä loukkauksissa

 Suomessa liikesalaisuuksista säädetään useissa eri laeissa ja suojan tasoa on perinteisesti pidetty korkeana. Etenkin liikesalaisuuksia suojaava rikosoikeudellinen järjestelmä on kattava ja suojan taso korkea. Liikesalaisuudet ja niihin liittyvät loukkaukset ovat kuitenkin yhä enenevässä määrin kansainvälisiä. Yrityksillä on esimerkiksi ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja yritysten työntekijät siirtyvät toisten työnantajien palvelukseen toisiin maihin. Ongelmia on saattanut aiheuttaa se, että EU:n jäsenvaltioiden liikesalaisuuksia koskevat sääntelyt ja suojan tasot ovat eronneet toisistaan merkittävästi.

 Tilanteeseen on tulossa muutos. EU:n liikesalaisuusdirektiivi astui voimaan kesällä 2016. Direktiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansainvälisesti. Liikesalaisuusdirektiivin kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä ja sen määräaika päättyy 9.6.2018.

 Suomessa valmisteilla oleva laki ei tuone merkittäviä uudistuksia meillä vallitsevaan käytäntöön. Laki tullee kuitenkin täsmentämään ja selkeyttämään liikesalaisuuksia koskevaa sääntelyä sekä liikesalaisuuksien asemaa markkinoilla. Lisäksi laki mahdollistaa yritysten puuttumisen väärinkäytöksiin muissa jäsenvaltioissa ja luo tältä osin oikeusvarmuutta rajat ylittävissä loukkaustapauksissa.

NÄIN HUOLEHDIT YRITYKSESI LIIKESALAISUUKSISTA

  • Tunnista, dokumentoi, (merkitse) ja luokittele yrityksesi liikesalaisuudet
  • Harkitse kenelle luovutat yrityksen liikesalaisuuksia
  • Tee yhteistyökumppanien kanssa salassapitosopimus, ennen kuin kerrot yrityksesi liikesalaisuuksista tai luovutat niitä sisältäviä tiedostoja
  • Tarkasta työsopimusten salassapitoehdot sekä huomioi myös omaa yritystä sitovat salassapitovelvoitteet sitouttamalla työntekijäsi niihin
  • Tarkasta säännöllisin väliajoin yrityksesi erilaiset sopimukset salassapidon näkökulmasta
  • Laadi yritykseesi liikesalaisuuksia koskevat ohjeet, kouluta henkilökunta ja kiinnitä huomiota niiden noudattamiseen ja valvontaa.
  • Puutu epäillyissä loukkaustapauksissa asiaan välittömästi

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Häikiö
Associate Partner, Counsel, IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
040 532 2511