Skip to content

Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta – älä ajelehdi

12.02.2018

"Jos IPR-riskejä ei tiedosteta, yritys ajelehtii kuin lastu laineilla vain hyvän onnensa varassa." Näin toteaa pitkällä IPR-kokemuksellaan eurooppapatenttiasiamies Ossi Huhtanen.

Ossi Huhtasen mukaan suurten yritysten suojausosaaminen ja tietoisuus omaan liiketoimintaan liittyvistä IPR-riskeistä on yleisesti ottaen hyvällä tasolla.
 
"Suomessa toimii kuitenkin edelleen paljon erityisesti pieniä ja osin keskisuuriakin yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin hyvällä tuurilla."

Ajelehtimisesta johtuvat ikävät tilanteet eivät edes ole kovin harvinaisia, vaikka niin melko yleisesti ajatellaan. Vaikka yritys tekisikin tietoisen päätöksen olla suojaamatta omaa osaamistaan yksinoikeudeksi, se ei vapauta sitä vastuusta valvoa, että yritys ei itse loukkaa toiminnallaan toisten oikeuksia.    

"Ajelehtiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa haastemies on ovella koputtamassa kilpailevan yrityksen vaatimusten kanssa. Vaatimus voi olla kovimmillaan 'pillit pussiin ja isot korvaukset päälle'. Silloin on lähdettävä hakemaan tilanteesta ulospääsyä. Aika mukavaahan silloin olisi, jos olisi jo etukäteen hiukan mietitty, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan."

Selvä kehityssuunta on nähtävissä: erityisesti ulkomailta tulevat loukkaushaasteet ovat yleistyneet. Pienetkin yritykset voivat saada haasteita aggressiivisesti omaa etuaan puolustavilta ulkomaisilta kilpailijoiltaan. Jos yritys toimii alalla, jonka tuotteita myydään koko Euroopan alueella, on suuri riski, että jostakin maasta löytyy se yritys, joka yrittää saada kilpailevat tuotteet pois markkinoilta.

"Erityisen ikäväähän tässä on se, että vaikka olisit syytön loukkaukseen, voit 'päästä' oikeuteen kiertämään käräjäsaleja useiksi vuosiksi. Vastapuoli voi samanaikaisesti levittää huhua siitä, että yrityksesi loukkaa toisten oikeuksia. Tällainen väite, vaikka se ei lopulta pitäisi paikkaansakaan, voi karkottaa asiakkaitasi – tai potentiaalisia yrityksen ostajia."

Asioita yksinkertaistaen yrityksillä onkin aina kaksi vaihtoehtoa: joko mietitään ennalta IPR-strategia ja toimitaan ja varaudutaan sen mukaisesti − tai ajelehditaan, odotellaan ja toivotaan parasta.

Lastu laineilla_Suunnittele IPR-toiminta, älä ajelehdi

Miten varautua riskeihin?

On tärkeää, että yrityksellä on selkeä, ylimmän johdon määrittelemä yleisestä liiketoimintastrategiasta johdettu IPR-strategia. Kun strategia on määritelty, on rakennettava sen mukainen IPR-organisaatio ja sovittava vastuut ja toimintamallit. Toteuttavalla portaalla on oltava selkeät ohjeet.

"IPR-asioista vastaavan henkilön tai organisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa oman alansa kilpailijoita. On tiedettävä, mitä kilpailijat suojaavat ja valvottava, että ei loukkaa toisten oikeuksia. Toki omakin suojaus on pantava kuntoon, jotta riitatilanteessa on pelimerkkejä käydä neuvotteluja."

Huhtanen muistuttaa yrityksiä ottamaan selvää kilpailijoidensa suojauksista aina ennen kuin yritys aloittaa uuden tuotteen kehittämisen tai myynnin.

"Kun kilpailijatietoa haetaan, on haut ulotettava vähintäänkin Euroopan tasolle. Hakujen määrittely tietokannoista on oma osaamisen lajinsa. Siihen kannattaa käyttää asiantuntija-apua, ellei itse ole hakuihin hyvin perehtynyt. Selvää kuitenkin on, että jokaisessa yrityksessä tulisi olla henkilö, jonka tehtäviin kuuluu tämän homman hoitaminen tavalla tai toisella."

Miten toimia haastetilanteessa?

Huhtasen mukaan loukkaussyytteitä ei pidä koskaan aliarvioida. Jos yritys saa haasteen, tilanne on aina vakava. Jos asia hoidetaan huonosti eli varautumatta, kiireessä, riittämättömin selvityksin ja amatöörivoimin, on tilanne vielä vakavampi.

Hän neuvookin yrityksiä käyttämään apunaan erityisesti teollisoikeusriitoihin perehtyitä asianajajia ja IPR-asiantuntijoita.

"Patenttiriitojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää Euroopan patenttiviraston 'case law:n' hyvää tuntemusta. On hallittava jo aiemmin käsiteltyjen oikeustapausten lain tulkinta ja osattava soveltaa näistä saatavaa tietoa. Patenttiriitoihin perehtyneitä, kokeneita asianajajia on Suomessa vain hyvin rajallinen joukko. Tavaramerkkipuolelta osaajia löytyy enemmän."
 
Patenttioikeudenkäynteihin tarvitaan aina myös patenttiasiantuntija mukaan. Kun lakiin sekoittuu tekniikka ja keksinnöllisyys sekä 'olennaisen eron' arviointi, ainakaan yleisjuristin pätevyys ei tähän mitenkään riitä.

"IPR-asiantuntijan tehtävänä on selvittää tilanne perin pohjin: mikä kilpailijan 'loukattu' patentti todellisuudessa on ja millä perusteilla se on aikoinaan myönnetty. Tällainen suoja-alan arviointi on puhdasta asiantuntijatyötä."

Vasta perusteellisen selvityksen jälkeen on mahdollista ottaa kantaa, onko väitetty loukkaus todella tapahtunut. Kaikki aineisto on nykyisin esitettävä oikeudelle yhdellä kerralla, joten läksyt ennen oikeuskäsittelyä on tehtävä hyvin.

Hyvä taustatyö voi saada aikaan myös järkevän ulospääsyn tilanteesta ja tuottaa neuvotteluvaltteja, jolloin vastapuolen kanssa voidaan kenties sopia esimerkiksi ristiinlisensoinnista.

Suojaa omaisuutesi – ja hyödynnä suojaa

Yksinoikeuksien hankkiminen maksaa, joten niitä pitäisi myös osata hyödyntää.

"Jos unohdat IPR-suojasi kassakaappiin, se on haaskattua rahaa. Aina löytyy kilpailijoita, jotka eivät unohda, vaan käyttävät omia suojiaan asemansa vahvistamiseen", Huhtanen muistuttaa.

Suojauksen kustannukset on hyvä suhteuttaa muun toiminnan kustannuksiin. Markkinointibudjetit ylittävät usein suojausbudjetin mennen tullen. Yritykset tekevät uusille tuotteilleen erilaisia markkinatutkimuksia, mutta unohtavat selvittää IPR-näkökulmasta, saako tuotetta ylipäänsä tuoda markkinoille.

"Jos yrityksellä on uusi, markkinoilla kilpailukykyinen tuote, niin onhan se melko kummallista, jos tällaista tuotetta ei edes yritetä suojata. Jos suojauksella voi estää vaikkapa vain muutamankin vuoden kilpailijoiden tuloa markkinoille, on suojaus varmasti kannattava sijoitus."

Lisäksi kannattaa pitää mielessä se ajelehtimisnäkökulma. Ellei yritys suojaa teknologiaansa ja seuraa kilpailijoidensa suojausta, voi yritys jonakin päivänä vastaanottaa ikävän kirjeen, jossa se haastetaan oikeuteen IP-oikeuden loukkauksesta.

OTA YHTEYTTÄ

Ossi Huhtanen
Partner, European Patent Attorney
ossi.huhtanen@kolster.com
050 524 2418

LUE LISÄÄ

Patenttisalkun rakentaminen strategisesti kannattaa

Hyvän ja huonon patenttihakemuksen ero voi olla miljoona euroa