Skip to content

Täsmäsuojaa brändisi – 5 syytä rekisteröidä tavaramerkki

17.04.2023

Tavaramerkin rekisteröiminen tekee brändin tai tuotteen suojasta vahvan ja tarkan. IP-lakimies Anne Nyström tähdentää, että tavaramerkin rekisteröinti on tärkeää aloitteleville yrityksille ja startupeille – etenkin, jos ne suunnittelevat tuotteen, palvelun tai ratkaisun lanseerausta.

Tavaramerkki suojaa brändiä tai tuotetta kattavammin ja tarkemmin kuin toiminimi. Toiminimen rekisteröinnissä sovelletaan laajaa ja yleisluontoista toimialaluokitusta. Tavaramerkkirekisteröinnissä tavarat ja palvelut jaetaan 45 luokkaan. Tämä tekee suoja-alasta täsmällisemmän ja tarkemman. Siksi uuden yrityksen kannattaa aina rekisteröidä tavaramerkki toiminimen lisäksi. Siitä on paljon etua varsinkin, jos yrityksellä on kasvu- tai rahoitustavoitteita.

Tavaramerkin rekisteröinti antaa haltijalleen yksinoikeuden sen käyttöön. Rekisteröidyn tavaramerkin tärkein ominaisuus on erottamiskyky. Erottamiskykyinen tavaramerkki ei kuvaile niitä tuotteita tai palveluita, joille rekisteröityä yksinoikeutta haetaan. Esimerkiksi omenan rekisteröity tavaramerkki ei voi olla Apple. Mutta koska 'apple' ei kuvaile tietokonetta, se voi olla tietokoneen tavaramerkki.

Rekisteröity tavaramerkki voidaan ilmaista eri tavoin eri maissa. Suomessa rekisteröidyn tavaramerkin tunnus on ® eli ympyrän sisällä oleva R-kirjain. Toisinaan brändin tai tuotteen yhteydessä voi nähdä ™-tunnuksen, joka viittaa käsitteeseen 'trade mark'. Suomessa tunnus kertoo, että sen käyttäjän oman näkemyksen mukaan kyse on tavaramerkistä, jota ei välttämättä vielä ole rekisteröity. Tavaramerkkihakemus saattaa olla vireillä tai käyttäjä katsoo tavaramerkin olevan vakiintunut tai muuten tavaramerkinomainen.

Miksi tavaramerkin rekisteröinti kannattaa?

Rekisteröinti kannattaa viidestä syystä. Riippuu yrityksen tilanteesta ja tavoitteista, mitkä syyt nousevat tärkeimmiksi.

1. Brändin arvo voidaan määrittää
Tavaramerkkisuoja kasvattaa yrityksen arvoa ja IPR-omaisuutta. Tuote, palvelu tai brändi, jolla on tavaramerkin kaltainen rekisteröity immateriaalioikeus, voidaan validoida eli sille voidaan määrittää arvo. Arvon määrityksellä voi olla iso merkitys esimerkiksi silloin, kun yritykselle haetaan rahoitusta tai uusia osakkaita tai kun neuvotellaan yrityskaupoista.

2. Tavaramerkki lisää brändin uskottavuutta
Tavaramerkkirekisteröinti parantaa brändin tai tuotteen imagoa asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä. Tavaramerkin rekisteröinyt yritys viestii, että se uskoo vahvasti brändiinsä ja on katsonut sen suojaamisen arvoiseksi.

3. Tavaramerkki helpottaa tuotteen kaupallistamista
Jos tuotteella tai brändillä ei ole rekisteröidyn tavaramerkin suojaa, sitä on hankala kaupallistaa esimerkiksi lisensoimalla tai palvelukonsepteja kehittämällä. Tavaramerkistä on hyötyä, jos yritys haluaa kehittää liiketoimintaansa tai laajentua ulkomaille. Rekisteröity tavaramerkki helpottaa jälleenmyyjäverkoston rakentamista. Jälleenmyyjän investointikynnys on korkea, ellei hän voi olla varma, että yrityksellä on yksinoikeus tuotteen tai brändin tavaramerkkiin.

4. Tavaramerkki vahvistaa brändimielikuvaa
Mielikuvat vaikuttavat ostopäätöksiin. Tavaramerkillä varustetun tuotteen tai brändin mielikuva on todennäköisesti vahvempi ja herättää ostajassa suurempaa luottamusta kuin sellaisen tuote, jolla tavaramerkkiä ei ole. Siksi tavaramerkkiä kannattaa käyttää markkinointiviestinnässä. Silloin tulee myös täyttäneeksi tavaramerkkilain vaatimuksen siitä, että tavaramerkkiä on käytettävä tavaramerkinomaisesti eli tuotteen tai palvelun tunnuksena. Tämä niin sanottu käyttönäyttö on tärkeä osa tavaramerkkirekisteröinnin puolustamista.

5. Tavaramerkistä on etua domainin rekisteröinnissä
Kaksi tahoa voi joskus rekisteröidä identtisen .fi-päätteisen verkkotunnuksen. Tällaisessa tilanteessa etusija tunnukseen on taholla, joka on hakenut tavaramerkkiä ennen kuin toinen taho on rekisteröinyt verkkotunnuksen. Rekisteröityjen nimien ja tavaramerkkien suoja-aika alkaa siitä hetkestä, kun niitä haetaan. Tämä edellyttää, ettei hakemusta ole muutettu. Yrittäjä, joka on rekisteröinyt toiminimen lisäksi tavaramerkin, voi pääsääntöisesti vaatia tunnusta takaisin hallinnollisen prosessin kautta. On hyvä muistaa, että etuoikeus ei kuitenkaan koske maailmanlaajuisia .com-päätteisiä verkkotunnuksia.

Haluaisitko keskustella, miten tavaramerkki voisi suojata juuri sinun liiketoimintaasi? Olen perehtynyt tavaramerkkeihin liittyvään juridiikkaan ennakkotutkimuksista ja brändistrategiasta väite- ja valitusprosesseihin. Minulla on kokemusta myös kaupallistamiseen ja lisensointiin liittyvistä sopimusasioista. Brändien suojaaminen moderneilla markkinoilla on ydinosaamistani.


OTA YHTEYTTÄ 

Anne Nyström
Associate Partner, IP Lawyer, European Trademark Attorney
anne.nystrom@kolster.com
045 7820 1708