Skip to content

Tunnista ja turvaa liikesalaisuudet – hanki suojaa yritysideoillesi

23.01.2024

Suojaa liikesalaisuutesi ja valjasta ne palvelemaan kasvua. Räätälöity liikesalaisuuksien suojausstrategia vapauttaa ottamaan tehon irti yritysideoista ja varmistaa, että salassa pidettävä tieto ei karkaa kilpailijoille. Director of Kolster Legal Sanna Häikiö antaa vinkit liikesalaisuuksien turvaamiseen.

Liikesalaisuudet ovat bisneksen kovaa ydintä. Niiden suojaaminen on kilpailuetu ja menestystekijä, johon kannattaa panostaa.

Ensin on tunnistettava, mikä kaikki kuuluu liikesalaisuuksien piiriin. Se ei aina ole yrityksen avainhenkilöillekään itsestään selvää. Salassa pidettävä tieto kannattaa luokitella. Se voi liittyä henkilötietoihin, tuotekehitykseen, yritysstrategiaan tai vaikkapa talouslukuihin. On myös hyvä pohtia, kuinka pääsyä tietoon tulisi rajata. Kaikessa tässä Kolster voi auttaa.

Kun laadimme yritykselle liikesalaisuuksien suojausstrategian, kartoitamme ensin yhdessä asiakkaan kanssa, millaista liikesalaisuutena pidettävää tietoa yrityksen liiketoimintaan ylipäätään liittyy. Sitten varmistamme, että salassapitoasiat on huomioitu yrityksen sisäisissä ja ulkoisissa prosesseissa sekä erilaisissa dokumenteissa, kuten työ- ja toimeksiantosopimuksissa ja muissa liiketoiminnan sopimuksissa. Yrityksen on myös hyvä määrittää, kenellä on pääsy minkäkin asteiseen luottamukselliseen tietoon. Joskus voi olla järkevää, että liiketoiminnan kannalta kriittisin tieto on vain johtoryhmän ja tuotekehitysyksikön ulottuvilla.

Täsmäsuojaa salassapitosopimuksilla

Riittävän kattavat ja hyvissä ajoin solmitut salassapitosopimukset ovat liikesalaisuuksille tärkeä suoja. Salassapitosopimuksessa yksilöidään tyypillisesti muun muassa keitä ihmisiä tai mitä tahoja se sitoo, kuinka kauan salassapitovelvoitteet ovat voimassa, mitä tietoa ne koskevat ja mitä sopimusrikkomuksesta seuraa.

Salassapitosopimukset tukevat myös patentointiprosessia. Keksinnön kaltaisen idean lipsahtaminen julkiseksi ennen patenttihakemuksen jättämistä vesittää sen patentoinnin. Patentoitavan keksinnön pitää olla uusi. Liikesalaisuuksien suojaaminen on erityisen tärkeää aloittelevissa yrityksissä, startupeissa ja aloilla, joilla tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä.

Liikesalaisuuslaki vahvistaa osaltaan liikesalaisuuksien oikeudellista suojaa ja asemaa. Laki antaa yrityksille oikeussuojaa ja mahdollistaa tietyin edellytyksin liikesalaisuuksien luvattoman käytön kieltämisen. Liikesalaisuuslaki ei kuitenkaan korvaa salassapitosopimuksia. Laissa on aina tulkinnanvaraa, sopimus on konkreettisempi ja täsmällisempi.

Älä koskaan paljasta kaikkia korttejasi!

Salassapitosopimuksia voidaan laatia useasta eri näkökulmasta: salassapitosopimus voi velvoittaa molempia tietoja vaihtavia osapuolia tai vain tietoa vastaanottavaa tahoa.

Uuden yrityksen kannattaa sopia salassapitoasioista jo perustamisvaiheessa esimerkiksi osakassopimuksessa. Se selkeyttää toimintaa ja antaa turvaa siltä varalta, että perustajat vaikkapa lähtevät eri teille.

Salassapitosopimus tai -sitoumus kannattaa solmia aina etukäteen, kun keskustelee ulkopuolisen kanssa yrityksen liiketoiminnan kannalta luottamuksellisesta tiedosta tai jakaa sitä sisältäviä tiedostoja. Tärkeää on, että sopimus allekirjoitetaan ennen kuin tietoja vaihdetaan tai jaetaan.

Vaikka sopimus olisi allekirjoitettu, kannattaa pitää mielessä yksinkertainen nyrkkisääntö: Oletpa ideastasi kuinka ylpeä ja innostunut tahansa, kerro siitä vain oleellinen. Älä koskaan kerro ihan kaikkea, ellei se ole aivan välttämätöntä. 

NÄIN HUOLEHDIT YRITYKSESI LIIKESALAISUUKSISTA

  • Tunnista, dokumentoi ja luokittele yrityksesi liikesalaisuudet.
  • Harkitse, kenelle luovutat liikesalaisuuksia.
  • Solmi yhteistyökumppanien kanssa salassapitosopimus ennen kuin kerrot liikesalaisuuksia tai luovutat niitä sisältäviä tiedostoja.
  • Tarkista työsopimusten salassapitoehdot. Sitouta työntekijät salassapitovelvoitteisiin, muun muassa työsopimuslaki antaa salassa pidettävälle tiedolle vain rajatun suojan.
  • Tarkista säännöllisin väliajoin yrityksesi erilaiset sopimukset salassapidon näkökulmasta.
  • Laadi liikesalaisuuksia koskevat ohjeet ja perehdytä henkilökunta niihin. Valvo, että ohjeita noudatetaan.
  • Varmista, että tietoturvaprosessisi ovat teknisesti riittävällä tasolla.
  • Jos epäilet, että oikeuksiasi on loukattu, puutu asiaan välittömästi. 

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Häikiö
Partner, Director, Kolster Legal, Counsel IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
+358 40 532 2511