Skip to content

Voiko patentin kiertää? – tutustu kolmeen skenaarioon

05.05.2023

Tiesitkö, että patentin voi kiertää? Aihe on ajankohtainen, sillä eurooppalainen yhtenäispatentti astuu voimaan 1.6.2023 ja lisää voimassa olevien patenttien määrää Suomessa. Kolsterin eurooppapatenttiasiamies kertoo, mitä patentin kiertämisestä on hyvä tietää.

Moni ajattelee, että patentti antaa luvan hyödyntää keksintöä tai innovaatiota kaupallisesti. Tämä on harhaanjohtava käsitys. Patentti on luonteeltaan kielto-oikeus: patentin haltijalla on oikeus kieltää muita hyväksikäyttämästä keksintöä ammattimaisesti. Hyväksikäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi tuotteen tai teknologisen ratkaisun valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia.

Patentin kielto-oikeusluonne pitää sisällään ajatuksen siitä, että patentin voi kiertää. Yhtäältä patenttihakemus on laadittava niin, että patentin antama suoja on kattava ja ettei sen kiertäminen ole liian helppoa. Toisaalta uuden keksinnön tai ratkaisun on oltava sellainen, että se kiertää jo olemassa olevan patentin eikä loukkaa sitä. Näin syntyy uusia keksintöjä ja uutta patentoitavaa.

Yhtenäispatentti tulee, oletko valmis?

Juuri nyt on erityisen ajankohtaista tiedostaa patentin kiertämisen mahdollisuudet. Eurooppalainen patenttijärjestelmä mullistuu 1.6.2023, kun uusi 17 EU-maata kattava Yhtenäinen eurooppapatentti eli yhtenäispatentti tulee vihdoin voimaan. Patenttiuudistusta on valmisteltu 1970-luvulta asti.

Kesäkuun alusta alkaen yrityksen on valittava uuden yhtenäispatentin ja entisen kaltaisen, maakohtaisesti voimaan saatettavien patenttien välillä. Valinta on tehtävä, kun EPO eli European Patent Office myöntää keksinnölle patentin. Yhtenäispatentti tekee patentoinnista kattavampaa, helpompaa ja edullisempaa, kun patentin saa voimaan samaan hintaan laajalla maantieteellisellä alueella. Maakohtaisista patenteista pitää maksaa maakohtaisia vuosimaksuja.

Joissakin tapauksissa voi olla hyödyllistä saattaa voimaan yhtenäispatentin rinnalle myös maakohtainen patentti. Jos EPOn myöntämän patentin haluaa voimaan esimerkiksi Isossa-Britanniassa, se tulee saattaa voimaan erikseen Isossa-Britanniassa myös silloin, jos valitsee yhtenäispatentin.

Uudistus tarkoittaa myös, että 1.6. alkaen Suomessa tulee voimaan paljon uusia patentteja.

Se haastaa suomalaisyritykset pohtimaan, kuinka ne voivat kiertää nämä uudet patentit. Samalla syntyy liiketoimintaetua. Yritys voi paaluttaa asemaansa patentoimalla omia keksintöjään laajalla maantieteellisellä alueella, ja kiertämällä muiden patentteja voi syntyä uutta omaa patentoitavaa.

Euroopan ja Suomen markkinoille suuntaavien ulkomaisten yritysten on puolestaan otettava huomioon yhtenäispatentit.

Uuteen tilanteeseen kannattaa siis olla valmistautunut. Kolster voi auttaa esimerkiksi niin sanotun toiminnanvapausselvityksen ('Freedom to Operate' eli FTO) tekemisessä. Siinä kartoitetaan, onko omalle ratkaisulle jo voimassa olevaa kilpailijan patenttia tai onko vireillä kilpailijan patenttihakemuksia, joita on syytä seurata.

Patentin kiertäminen – kolme skenaariota

Etenkin yrityksissä, joissa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä, kannattaa ottaa haltuun, millaisissa tilanteissa patentin kiertämiseen on löydettävä ratkaisu. Skenaarioita on kolme.

1. 'No way around'
Patenttia ei voi kiertää. Patentti liittyy standardeihin, kuten tietoliikenneteknologiaan tai videoiden tallennusformaatteihin. Jos yritys haluaa tuoda markkinoille uuden ratkaisun, joka on yhteensopiva tällaisen standardin kanssa, sillä ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa kuin loukata patenttia. Tässä ääritapauksessa patentin haltija yleensä myöntää yritykselle maksullisen lisenssin, joka haetaan esimerkiksi niin sanotun kansainvälisen lisensointipoolin kautta.

2. 'Luova kiertäminen'
Jos kilpailijan olemassa oleva patentti pitää kiertää omalla innovaatiolla, innovaatiota suojaavan patenttihakemuksen laatimisessa pitää olla luova. On pyrittävä siihen, että oman patentin avulla voidaan estää myös vaihtoehtoiset tavat toteuttaa vastaava ratkaisu. On pohdittava, mikä innovaatiossa on olennaisinta ja mitä patentilla voidaan estämismielessä saavuttaa. Näin oma patentti saa merkityksellisen suojapiirin, jota ei ole helppo kiertää. Huomioon on otettava myös, ettei yrityksen oma tuotekehitys aja patentin ohi.

Luovaa kiertämistä voi kuvata yksinkertaistetun esimerkin avulla. Jos kilpailijalla on patentti tuolille, jonka selkänojassa on kaksi toisiinsa nähden vaakasuoraa rakennetta, patentin voi kiertää sijoittamalla selkänojan rakenteet ristikkäin. Tällöin myös oman patenttihakemuksen laatimisessa on oltava luova: on esimerkiksi kuvattava, montako ristikkäistä rakennetta saman tuolin eri vaihtoehdoissa voi olla. Tavoitteena on estää kilpailijaa toteuttamasta omaa muunnelmaansa tällaisesta tuolista.

3. 'Kavennettu suojapiiri'
Joskus patentin suojapiiri voidaan joutua rajaamaan niin kapeaksi, että patentin voi kiertää helposti. Tällainen tilanne voi syntyä, jos innovaatio tai uusi ratkaisu muistuttaa liiaksi jo olemassa olevia innovaatioita tai ratkaisuja. Yksinkertaistaen: Patentissa on määritelty, että tuolissa on neljä jalkaa. Patentin voi kiertää valmistamalla kolmijalkaisen tuolin. Tässä ääritilanteessa on syytä arvioida, kannattaako yrityksen panostaa verrattain hinnakkaan patentoinnin sijaan johonkin muuhun investointiin.  

Kolster voi olla avuksi kaikissa patentointiin liittyvissä kysymyksissäsi. Autamme sinua löytämään mahdollisuuksia, joilla patentin voisi kiertää. Jos pohdit innovaation patentointia, osaamme laatia patenttihakemuksen, joka antaa yrityksesi kehitystyölle kattavan ja tarkoituksenmukaisen suojan. Voimme myös kartoittaa innovaation uutuusarvoa, joka on patentoinnin edellytys. Uutuustutkimus auttaa arvioimaan patentoinnin mahdollisuuksia.

OTA YHTEYTTÄ