Skip to content

Yhteinen patenttituomioistuin UPC aloittaa työnsä – mikä muuttuu?

30.03.2023

Eurooppalainen patenttijärjestelmä mullistuu 1.6.2023, kun yhtenäispatenttien (Unitary Patent eli UP) rekisteröiminen alkaa ja uusi yhteinen tuomioistuin aloittaa toimintansa. Uudistus muuttaa patentteihin liittyvää riidanratkaisua. Eurooppapatenttiasiamies Stefan Holmström kertoo, mitä patentinhaltijan ja patenttia hakevan kannattaa tietää.  

Kesäkuun alussa aloittava Unified Patent Court eli UPC-tuomioistuin on osa uutta eurooppalaista yhtenäispatenttijärjestelmää, joka mahdollistaa keksinnön suojaamisen yhdellä patentilla 17 EU-maassa. Nämä maat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska ja Viro.

Muutos koskee Euroopan patenttivirastolle (European Patent Office eli EPO) jätettyjä patenttihakemuksia, joille EPO on myöntänyt patentin. Tämä patentti tulee voimaan ainoastaan niissä maissa, joissa se määräajan puitteissa maakohtaisesti rekisteröidään eli validoidaan (validate). 

Uudessa yhtenäispatenttijärjestelmässä perinteisten maakohtaisten validointien rinnalle tulee uusi mahdollisuus: eurooppapatentin voi saattaa voimaan yksittäisellä yhtenäispatentilla jokaisessa järjestelmässä mukana olevassa 17 maassa. 

UPC luo yhtenäistä oikeuskäytäntöä

Yhtenäispatenttijärjestelmään kuuluu yhteinen tuomioistuin, mikä muuttaa riidanratkaisua. Uudessa järjestelmässä kaikki yhtenäispatenttiin liittyvät riidat ratkaistaan yhteisessä tuomioistuimessa, keskitetyssä prosessissa. Tuomioistuimen ratkaisu kattaa kaikki 17 maata. 

UPC-tuomioistuimen käsittelyyn osallistuu aina tuomareita useammasta kuin yhdestä maasta. Näin saadaan aikaan yhtenäinen, yhtenäispatentteja koskeva oikeuskäytäntö. Tällaista ei ole aiemmin muodostunut, koska maakohtaisesti validoitua eurooppapatenttia koskevat riidat on ratkaistu erikseen kunkin maan kansallisessa tuomioistuimessa ja kansallisen oikeuskäytännön mukaisesti. 

On todennäköistä, että oikeudenkäynnissä kieli muodostuu haasteeksi, sillä eurooppapatentti on voitu myöntää eri kielellä kuin millä oikeutta käydään. Lisäksi käsiteltävään materiaaliin voi sisältyä usealla eri kielellä olevia dokumentteja.

Missä vanhojen eurooppapatenttien riidat ratkaistaan?

Uudistuksen myötä yhteinen tuomioistuin voi 1.6.2023 lähtien antaa päätöksiä myös vanhojen, aikaisemmin validoitujen eurooppapatenttien loukkaus- ja mitätöintiasioista. Uudistus on merkittävä niille patentinhaltijoille, joilla on voimassa oleva eurooppapatentti jossakin uudistuksen piirissä olevassa maassa. 

Valitako UPC vai kansallinen tuomioistuin?

Uuden yhteisen patenttituomioistuimen käynnistyminen asettaa patentinhaltijat valinnan eteen. Haluavatko he, että heidän validoituja eurooppapatenttejaan koskevat päätökset tehdään tulevaisuudessa entiseen tapaan ainoastaan kansallisissa tuomioistuimissa vai että niistä voidaan päättää yhteisessä patenttituomioistuimessa. Päätös on tärkeä. Jos patentinhaltija ei ole sulkenut validoituja eurooppapatenttejaan yhteisen tuomioistuimen ulkopuolella, kilpailija voi riitatilanteessa käynnistää mitätöintiprosessin keskitetysti yhteisessä tuomioistuimessa siinä mukana olevien maiden osalta.

Validoituja eurooppapatentteja koskeva opt-out

Patentinhaltija on voinut 1.3.2023 alkaen pyytää, että hänen validoidut eurooppapatenttinsa ja julkiseksi tulleet eurooppapatenttihakemuksensa suljetaan yhteisen tuomioistuimen ulkopuolelle (niin sanottu opt-out). 

Opt-out-pyynnön jättämisellä voidaan varmistaa, että vanhojen ja tulevien validoitujen eurooppapatenttien loukkaus- ja mitätöintiasiat ratkaistaan yksinomaan kansallisissa tuomioistuimissa myös sen jälkeen, kun yhteisen tuomioistuimen työ on käynnistynyt. Pyyntö on jätettävä ennen kuin kilpailija on laittanut kanteen vireille yhteisessä tuomioistuimessa ja viimeistään seitsemän vuoden kuluessa järjestelmän käynnistymisestä.

Yhtenäispatenteista opt-out-pyyntöjä ei voi tehdä. Niihin liittyvät riita-asiat käsitellään aina yksinomaan yhteisessä tuomioistuimessa.
 
On tärkeää tiedostaa, että opt-out-pyynnön jättänyt patentinhaltija ei voi käynnistää keskitettyä loukkausprosessia kilpailijaa vastaan yhteisessä tuomioistuimessa. Pyynnön jättäneellä patentinhaltijalla on kuitenkin takaportti. Jos kilpailija ei ole ehtinyt käynnistää riitaa kansallisessa tuomioistuimessa, patentinhaltija voi perua opt-out-pyyntönsä, jotta riitaprosessi voidaan käydä yhteisessä tuomioistuimessa.
 
Pohditko, kuinka yhtenäispatenttijärjestelmä ja yhteinen tuomioistuin vaikuttavat patenttiisi? Mietitkö keksintösi patentointia, haluaisitko arvioida sen patentoitavuutta tai epäiletkö, että IP-oikeuksiasi on loukattu? Ota yhteyttä! Minulla on vankka kokemus innovaatioiden suojaamisesta Suomessa ja ulkomailla. Osaamiseni kattaa erilaiset patenttitutkimukset ja kilpailijavalvonnan sekä loukkauslausunnot ja patenttioikeudenkäynnit.

OTA YHTEYTTÄ
 

Stefan Holmström
Partner, Head of Mechanical Eng., European Patent Attorney
stefan.holmstrom@kolster.com
+358 50 524 2408