Skip to content

Kolmelle asiantuntijallemme uudet ammattitutkinnot

10.03.2023

Kolsterin ammattiosaaminen on vahvistunut entisestään Elina Ljungbergin, Lassi Saarelan ja Maaria Rantalan läpäistyä asiamiestutkinnot. Patentti- ja rekisterihallituksen vuosittain järjestämä tutkintokokonaisuus on Suomessa ainoa laatuaan. 

Aktiivinen osaamisen kasvattaminen on tärkeä osa kolsterilaista työkulttuuria, ja tavoitteenamme on kehittää myös koko IPR-alaa.

Elina Ljungberg, Lassi Saarela ja Maaria Rantala ovat ottaneet uusia askeleita urallaan läpäistyään Patentti- ja rekisterihallituksen (PHR) tutkintokokonaisuuden. Auktorisoituina asiamiehinä he voivat nyt käyttää nimikkeitä tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja patenttiasiamies.

Elina Ljungberg

European Trademark Attorney

Elina Ljungberg on työskennellyt IPR-alalla eri tehtävissä yli 20 vuotta. Hän läpäisi asiamiestutkinnon viime vuoden lokakuussa ja on nyt auktorisoitu tavaramerkkiasiamies. 

”Olen pitkällä urallani kehittynyt tekemällä lujasti töitä ja seuraamalla aktiivisesti, mitä alalla tapahtuu. Halusin suorittaa tavaramerkkiasiamiehen tutkinnon, jotta pystyisin entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Kokeeseen valmistautuminen työn ohessa oli vaativaa, mutta samalla antoisaa. Olen ylpeä myös siitä, että läpäisin vaikean kaksiosaisen kokeen kerralla, mikä ei ole kovin yleistä”, Elina Ljungberg kertoo.

Lassi Saarela

Patent Attorney 

Lokakuussa 2020 joukkoomme liittynyt Lassi Saarela on suorittanut kahden vuoden aikana sekä patenttiasiamieskokeen että malliasiamieskokeen. 

Patenttiasiamiehen nimike on mahdollista saada aikaisintaan, kun on työskennellyt alalla vuoden. Lassi Saarelalla tuo vuosi tuli täyteen tutkinnon toisena koepäivänä, ja mallioikeuksien asiamiestutkinnon hän läpäisi viime vuoden lokakuussa. Molemmat tutkinnot tulivat hyväksytyiksi ensimmäisellä yrittämällä.

”Suoritin patenttiasiamieskokeen nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa, ja olen ylpeä myös mallioikeuksien asiamiehen tutkinnosta. Tutkinto on tilastojen valossa yksi vaikeimmista alalla, eikä kokeeseen ole vuosittain kovin monta osallistujaa. Olin viime syksynä ainoa, joka sai kokeen läpi”, Lassi Saarela kertoo. 

Parhaillaan hän valmistautuu Euroopan patenttiviraston (EPO) asiamiestutkintoon. European Qualifying Examination (EQE) -tutkinto muodostuu useista erillistä kokeista, ja sen suorittaminen kestää usean vuoden ajan. Tutkinnon läpäissyt voi toimia EPO:n suuntaan asiamiehenä ja käyttää nimikettä eurooppapatenttiasiamies eli European Patent Attorney.

Maaria Rantala

Patent Attorney

Maaria Rantala on työskennellyt Kolsterilla elokuusta 2020 alkaen. Hän läpäisi patenttiasiamiestutkinnon viime vuoden lokakuussa. 

”Patenttiala on kiinnostava ja kiehtova, mutta myös vaativa. Siksi jatkuva kouluttautuminen on tärkeää. Patenttiasiamiehen kokeessa vaaditaan alan keskeisen lainsäädännön tuntemista ja sen käytäntöön soveltamista. Tutkintojen avulla voimme osoittaa asiakkaillemme, että he saavat Kolsterilta käyttöönsä parhaan mahdollisen tietotaidon”, Maaria Rantala sanoo. 
Maaria Rantala on myös aloittanut valmistautumisen Euroopan patenttiviraston asiamiestutkinnon suorittamiseen. 

Asiamiestutkinto

  • Asiamiestutkintoja järjestää Patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimiva teollisoikeusasiamieslautakunta.
  • Kerran vuodessa järjestettävä tutkintokokonaisuus koostuu kaikille osallistujille yhteisestä osasta sekä valinnaisista patenttioikeutta, tavaramerkkioikeutta ja mallioikeutta koskevista osa-alueista.
  • Asiamiestutkinnolla varmistetaan teollisoikeudellisten palveluiden ja teollisoikeudellisia toimeksiantoja hoitavien ammattipätevyyden taso. Tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut tuntee asiamiestoiminnan kannalta keskeisen lainsäädännön, osaa soveltaa sitä ja hallitsee teollisoikeudellisten toimeksiantojen edellyttämät käytännön toimet.
  • Tutkinnon läpäissyt on auktorisoitu käyttämään ammattinimikettä patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja/tai teollisoikeusasiamies. Asiamiehenä, myös ammattimaisena, voi toimia ilman auktorisointia, mutta suojattujen ammattinimikkeiden (patenttiasiamies, tavaramerkkiasiamies, mallioikeusasiamies ja teollisoikeusasiamies) käyttö on varattu pelkästään auktorisoiduille.