Skip to content

Vapauta tekoälyn voima

23.11.2023

Tekoälyn mullistaessa työn tekemisen tapoja yrityksissä on pohdittava vastauksia uusiin kysymyksiin. Miten suhtautua tekoälyyn? Miten tekoälyn kehittyminen vaikuttaa juuri meidän bisnekseemme?

Uskon, että pitkälle pääsee polulla, jolla keskeiset askeleet ovat uteliaisuus, kokeilunhalu ja asiantuntijuuden arvostus.

Suosittelen suhtautumaan tekoälyyn avoimesti: Tutki, ota selvää ja seuraa, mitä kilpailijat tekevät jo. Uusi teknologia voi auttaa tehostamaan toimintaprosesseja ja parantamaan tuottavuutta.

Historian saatossa on nähty, että uudet keksinnöt voivat aluksi herättää pelkoja. Esimerkiksi höyryveturia pidettiin 1800-luvun lopulla vaarallisena, koska ajateltiin, ettei ihmistä ole tehty liikkumaan niin nopeasti. Pelkoon ei kuitenkaan ole syytä tässäkään tapauksessa – tekoäly ei ole uhka, vaan mahdollisuus.

Kannustan rohkeasti kokeilemaan. Testaamalla voit löytää alueet, joilla tekoälystä on suurin hyöty yrityksellesi ja sen työntekijöille. Näin asiantuntijamme meillä Kolsterilla jo tekevät.

Olen varma, että tekoälyn myötä asiantuntijoiden merkitys kasvaa ja korostuu. Asiantuntijoista tulee yrityksille entistä arvokkaampia, sillä vain he voivat esimerkiksi tunnistaa valtavista tietomääristä oleellisen ja oikean tiedon.

Tekoäly kehittyy nyt jättiaskelin, ja sen avulla tuotetun sisällön laatu paranee koko ajan. En kuitenkaan usko, että esimerkiksi kuvataiteilijoiden asema olisi uhattuna, vaan lahjakkaiden taitelijoiden teoksille osataan jatkossa antaa entistäkin enemmän arvoa. Tekoäly ei korvaa ihmisen luovuutta.

Tekoälyhuuman keskellä on hyvä muistaa myös terve kriittisyys. Tekoäly voi tuottaa nopeasti myös epäolennaista ja jopa väärää tietoa, ja riskinä piilee, että liikesalaisuuksia päätyy kilpailijoille. Esimerkiksi patentoinnissa suosittelen ottamaan avuksi ulkopuolisen asiantuntijan, joka auttaa torjumaan tekoälyn käyttöön liittyvät riskit.

Uudella aikakaudella menestyvät ne yritykset, jotka osaavat hyödyntää tekoälyä optimaalisesti. Ennakoivasta ja kattavasta immateriaalioikeuksien suojaamisesta tulee entistäkin tärkeämpää, kun tekoälyalgoritmeista ja -malleista tulee arvokasta omaisuutta. Kolster on asiantunteva IPR-kumppanisi uudellakin aikakaudella.