Skip to content

Reactive Technologies tuo uusiutuvaa energiaa sähköverkkoihin

03.06.2022

Reactive Technologies auttaa verkko-operaattoreita lisäämään uusiutuvaa energiaa ja mittaamaan sähköverkon inertiaa sekä oikosulkuvirtoja. Pitkäjänteinen panostus IPR:ään johti yrityksen kansainväliseen läpimurtoon, ja tavoitteena on nyt vähentää peräti prosentti koko maailman hiilidioksidipäästöistä.

Mitä syntyy, kun yhdistetään suomalaisen telekommunikaation ydinosaaminen ja perinteinen sähkövoimatekniikka? Ennennäkemättömiä oululaisia innovaatioita. Kahden erilaisen toimialan osaajien ja näkökulmien yhteen liittäminen on energia-alan teknologiayritys Reactive Technologiesin menestyksen avain.

Globaali paine lisätä uusiutuvaa energiaa ja vähentää energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä tuottaa sähköverkko-operaattoreille haasteita. Niitä tämä Isossa-Britanniassa ja Suomessa toimiva yritys ratkoo innovaatioillaan.

”Inertia eli liikkeeseen sitoutunut energia antaa sähköverkkoyhtiöille aikaa reagoida sähköverkon muutoksiin ja vikatilanteisiin. Toisin kuin perinteisistä energiamuodoista, aurinkopaneeleista ja tuulivoimasta ei kuitenkaan kerry inertiaa”, Reactive Technologiesin teknologiajohtaja ja Suomen tytäryhtiön toimitusjohtaja Ville Kampman kertoo.

Kun uusiutuvilla energiamuodoilla korvataan perinteisiä sähköntuottomenetelmiä, sähköverkon kokonaisinertia laskee. Se horjuttaa verkon vakautta ja haastaa sähköverkkojen hallintaa.

”Australiassa on ollut vakavia maanlaajuisia sähkökatkoja, koska oletettavasti uusiutuvaa energiaa on lisätty liian nopeasti. Teknologiamme vastaa tähän ongelmaan: GridMetrix® on maailman ensimmäinen inertian reaaliaikainen mittausjärjestelmä, jonka datan avulla sähköverkkoyhtiöt voivat lisätä uusiutuvaa energiaa tehokkaasti ja turvallisesti.”

Reaaliaikainen data auttaa mitoittamaan sähköverkkoa

Reactive Technologies tarjoaa sähköverkkojen analyysilaitteistoja ja palveluita kansainvälisille verkko-operaattoreille ja energiapörssin toimijoille. Varovaisen asiakaskunnan vakuuttaminen on kuitenkin vaatinut aikaa.

”Kantaverkkoyhtiöiden päätarkoitus on varmistaa sähkön ympärivuorokautinen saatavuus, joten uudet ja tuntemattomat teknologiat ovat niille iso riski. Käännekohtamme oli Ison-Britannian kantaverkko-operaattori National Gridin kanssa solmittu kuusivuotinen jättisopimus, jonka jälkeen yritykset alkoivatkin ottaa yhteyttä meihin”, Kampman kertoo.

Yrityksen tuotekehitys tapahtuu lähes täysin Oulun teknologiakylässä. Sieltä on lähtöisin myös oikosulkuvirtojen mittausmenetelmä runkoverkkoja rakentaville toimijoille.

”Oikosulut hörppivät valtavasti virtaa ja rasittavat sähköverkkoa eri tavalla sijainnistaan riippuen. Uusi mittausmenetelmä hyödyntää verkon tunnettuja ominaisuuksia, joten oikosulkuvirta ja sen kuormitus koko verkon alueella selviävät nopeasti ja tehokkaasti vain muutaman mittauspisteen kautta. Siten verkon voi mitoittaa kestämään vikatilanteet”, kertoo Kolsterin eurooppapatenttiasiamies.

Innovaatioiden tunnistaminen auttaa menestymään

Reactive Technologiesin tutkimusyksikölle järjestetyissä koulutustilaisuuksissa Kolsterin asiantuntijat ovat neuvoneet, millaisia patentteja yrityksen tutkimuksesta ja ohjelmistokeksinnöistä voisi saada.

”Tutkijoiden rima on äärimmäisen korkealla, eivätkä he aina näe työnsä todellista arvoa innovaatioiden näkökulmasta. Vain he voivat kuitenkin tehdä innovaatioistaan keksintöilmoituksia. Niistä puolestaan syntyy arvokkaita liikesalaisuuksia tai patentteja. Tehtäväni teknologiajohtajana on varmistaa, että keskeisimmät innovaatiot päätyvät patenteiksi saakka ”, Kampman kertoo.

Toimiala on hedelmällistä maaperää uusille keksinnöille, mutta korkean teknologian innovaatiot edellyttävät IPR-kumppanilta huomattavaa teknologiantuntemusta.

”Vakuutuimme Kolsterin asiantuntijoiden teknisestä osaamisesta, ja yhteistyö heidän kanssaan on helppoa. Kolster on myös toteuttanut meille mittavan toiminnanvapausselvityksen, jotta emme astu IPR-asioissa muiden varpaille.”

Greetech-sijoittajat tarkistavat patenttisalkun suurennuslasilla

Patentoinnin merkitys on ymmärretty Reactive Technologies -yhtiössä ensimmäisestä päivästä lähtien. IPR-salkun yli 170 patenttia suojaavat keksinnöt kopioinnilta ja juurruttavat monopoliasemaa markkinoilla.

”Teknologioiden kehittäminen vie aikaa. Liiketoiminnan lähtiessä nousukiitoon kilpailijat ymmärtävät keksintöjemme potentiaalin ja haluavat itsekin päästä jakamaan markkinaa. Pienestä aloittavan yrityksen menestymismahdollisuudet ovat olemattomat suuryhtiöitä vastaan, jos patenttiportfolio ei ole riittävässä iskussa – ja meillä se todellakin on”, Kampman kertoo.

Vedenpitävä patenttiportfolio nostaa jatkuvasti yhtiön arvoa ja oli merkittävä tekijä myös yhtiön sijoittajille.

”Sijoituskierroksilla patenttiportfoliotamme on arvioitu suurennuslasin kanssa. Pitkäjänteinen panostuksemme IPR-asioihin johti lopulta läpimurtoon, jossa saimme kyytiin maailman arvostetuimman greentech-sijoittajan.”

Breakthrough Energy Venturesin, British Growth Fundin ja Eaton Corporationin 15 miljoonan dollarin (USD) sijoitus on yhtiön historian suurin. Se suunnataan kaupalliseen kansainvälistymiseen ja teknologiakehitykseen.

Bill Gatesin perustaman Breakthrough Energy Venturesin keskeisin kriteeri sijoituskohteilleen on, että uusi teknologia kykenee tulevaisuudessa vähentämään globaalisti hiilidioksidipäästöjä 0,5 gigatonnia. Se vastaa yhtä prosenttia koko maailman osuudesta.

”Ennen sijoituspäätöstä MIT-yliopiston (Massachusetts Institute of Technology) tutkijat ja globaalit energia-alan asiantuntijat arvioivat teknologiamme toimivuuden. Se oli äärimmäinen happotesti ja näkyvä osoitus teknologiamme roolista vihreän tulevaisuuden saavuttamiseksi”, Kampman kertoo.

Kolsterin palvelut Reactive Technologiesille: 

  • Patentit
  • Toiminnanvapausselvitys
  • Työsuhdekeksintöohjesääntö
  • Yhteiset koulutustilaisuudet mm. ohjelmistokeksintöjen patentoitavuudesta

OTA YHTEYTTÄ