Skip to content

IPR:n perusteet 4: Voiko IPR:n avulla ansaita rahaa?

29.04.2024

Kuuntele blogi

IPR:n perusteet 4: Voiko IPR:n avulla ansaita rahaa?
5:02

Vahva IPR-suojaus tekee yrityksestäsi houkuttelevamman sijoittajille, nostaa sen arvoa yrityskauppatilanteessa sekä mahdollistaa osaltaan lisensoinnin ja immateriaalioikeuksien myynnin. Kolsterin IP Lawyer Jussi Ilvonen kertoo IPR:n perusteista neljän blogin sarjassaan.

Keksintöjen, bränditunnusten ja tuotemallien IPR-suojaamista voi verrata vakuutukseen, mutta suojausta kannattaa miettiä myös bisneshyötyjen kautta. IPR ei ole pelkkää riskienhallintaa.

Varsinkin kasvuhakuisen yrityksen kannattaa selvittää, mitä kaikkea suojaus mahdollistaa. Vahva IPR-strategia auttaa brändien ja innovaatioiden suojaamisessa ja kaupallisessa hyödyntämisessä.

Aineettomiin oikeuksiin liittyy useita hyötynäkökohtia. Jos suojausta ei ole tehty riittävän kattavasti, lupaavat mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä.

 

1. Houkuttelevuus sijoittajille

Patenteista, tavaramerkeistä, mallioikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista koostuva vahva IPR-portfolio tekee yrityksestä houkuttelevamman sijoittajille ja nostaa arvoa yrityskauppatilanteissa. EUIPOn ja EPOn yhdessä tekemä tutkimus kertoo, että tavaramerkin rekisteröineet startupit saavat ulkopuolista rahoitusta 4,3 kertaa muita todennäköisemmin. Patenteissa vastaava luku on 6,4.

Kun IPR-suojaus on tehty asianmukaisessa maantieteellisessä ja sisällöllisessä laajuudessa sekä riittävän varhaisessa vaiheessa, yrityksen liiketoimintariski on pienempi ja kasvupotentiaali suurempi. Asianmukaisella IPR-suojauksella viestit sijoittajille, että olet yrityksesi kanssa tosissasi liikkeellä.

2. Lisensointi luo tulovirtaa ja yhteistyömahdollisuuksia

Monet yritykset ovat valmiita maksamaan muiden yritysten suojattujen innovaatioiden tai brändien käyttöoikeudesta eli lisenssistä. Voit ostaa tai myydä käyttöoikeuksia lisenssisopimusten avulla. Lisensoinnin kautta voi löytyä uusia bisnesmahdollisuuksia myös tuotekehityksessä tai brändiyhteistyössä.

Epätarkasti tehty lisenssisopimus on riski itsessään. Se voi pitää sisällään esimerkiksi raskaita tai hyvin tulkinnanvaraisia vastuuehtoja, tai sen ehdot voivat poissulkea uusia lisensointimahdollisuuksia. Hyvin tehdyt lisenssisopimukset ovat ihanteellisesti win-win-järjestelyjä, joissa erilaiset riskit on tarkoin huomioitu ja jotka mahdollistavat uusia tulovirtoja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisensointi tarjoaakin parhaimmillaan voittoja sekä lisenssin saajalle että antajalle. Esimerkiksi sopivan laaja patenttilisenssi on usein koko patentin kauppahintaa huomattavasti edullisempi vaihtoehto. Kohtalaisen suppeaksikin määritelty lisenssi saattaa tarjota tuotteen tai tuotekehityksen kannalta kaiken tarpeellisen.

Tuottavan lisensointitoiminnan rakentaminen on usein pitkäjänteistä työtä, johon kuuluu immateriaalioikeuksien strategisen hallinnan ja sopimisen ohella myös monia muita elementtejä, kuten sopivien kumppanien etsintää ja monenlaista brändinrakennusta eri markkinoilla.

Lisensointi saattaa myös kytkeytyä laajempaan kokonaisuuteen, kuten franchisingiin tai monikanavaiseen kansainväliseen brändiyhteistyöhön. Varsinkin teknologian lisensointi on usein vaativa tehtävä ja saattaa edellyttää myös muun muassa kilpailuoikeudellista arviointia.

 

3. Oikeuksien myynti

Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet, tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat kauppatavaraa, jotka on mahdollista myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäin.

Yksittäisen IPR:n osittainenkin luovutus, esimerkiksi tekijänoikeuteen sisältyvä yksinoikeus valmistaa tekijänoikeussuojatusta teoksesta kappaleita missä tahansa muodossa, on mahdollista. Useimmiten immateriaalioikeudet myydään kuitenkin kokonaisuudessaan. IPR-luovutussopimukset ja niihin liittyvät taustatarkistukset on syytä tehdä IPR-juristin avustuksella. Näin saadaan aikaan kauppa, joka tyydyttää molempia osapuolia ja johon ei jää tulkinnanvaraa tai muita vaikeasti hallittavia riskitekijöitä.

4. Yrityskaupat

Yrityskaupan yhteydessä myytävän yhtiön immateriaalioikeudet siirtyvät useimmiten kokonaisuudessaan ostajalle. Varsinkin innovaatio- ja brändi-intensiivisissä yrityksissä IPR-salkku voi muodostaa leijonanosan yrityskaupan arvosta.

Yrityskauppatilanteissa tulee IPR Due Diligence hoitaa huolellisesti. Kun IPR-salkusta ja sen arvosta halutaan muodostaa mahdollisimman realistinen kokonaiskuva, ovat IPR-alan ammattilaisten analyysiin pohjaavat riskiarviot sekä brändi- ja teknologiavaluaatiot keskeisessä asemassa. IPR-asiantuntijan analyysi voi esimerkiksi paljastaa, että kaupan mukana siirtyvien patenttien teho mahdollisissa loukkaustilanteissa on kyseenalainen tai jopa olematon.

Oletko selvittänyt sinulle sopivia kaupallistamismahdollisuuksia immateriaalioikeuksien avulla? Olethan yhteydessä!

OTA YHTEYTTÄ

Lue lisää:

IPR:n perusteet 1: Mistä yrityksen arvo muodostuu?

IPR:n perusteet 2: Millä strategialla aineeton omaisuus suojataan?

IPR:n perusteet 3: Mitä voi tapahtua, jos et suojaa brändiäsi tai innovaatioitasi?