Skip to content

Viisi syytä luoda yrityksellesi IPR-strategia

21.04.2021

IPR-strategia auttaa yritystäsi menestymään. Se määrittelee miten yritys hoitaa aineetonta omaisuuttaan ja kuinka se saadaan tuottamaan lisäarvoa. Oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.

Onko yritykselläsi patentteja, tavaramerkkejä tai hyödyllisyysmalleja? Entä tekijänoikeuksia tai liikesalaisuuksia? Vaikka IPR-salkku olisi vielä pieni, yrityksesi voi hyötyä IPR-strategiasta.

IPR-strategia on suunnitelma siitä, kuinka yritys hankkii, suojaa ja hyödyntää aineetonta omaisuutta ja kuinka tällä tuotetaan lisäarvoa yritykselle.

Kolsterin teettämän IPR-tutkimuksen mukaan 87 prosenttia yrityspäättäjistä katsoo, että hyvin hoidettu IPR-salkku kasvattaa yrityksen arvoa. Silti vain noin kolmasosan yrityksissä on IPR-strategia.

IPR-strategian laajuus riippuu muun muassa yrityksen koosta, liiketoiminnan laajuudesta, IPR-salkun koosta sekä kilpailijoista ja markkinatilanteesta. Aloittavalle yritykselle riittää monesti kevyt kartoitus, jossa määritellään välittömät toimenpiteet ja IPR-toiminnan kehittäminen.

”Räätälöimme strategiatyön jokaiselle asiakkaalle tämän tilanteen ja tarpeen mukaan”, kertoo Kolsterin Senior IPR Business Manager Timo Joutsenoja.

Mitkä IPR-strategian hyödyt ovat? Tässä viisi keskeistä.

  1. IPR-strategia tekee toiminnasta suunnitelmallista

IPR-strategia antaa yritykselle selkeät suuntaviivat ja helpottaa päätöksentekoa. Tavoitteena on kirkastaa aineettoman omaisuuden strateginen merkitys yrityksessä.

Strategia määrittelee IPR-toiminnalle tavoitteet ja suunnitelmat niiden saavuttamiseksi. Mitä oman kehitystyön tuloksia suojataan ja miten? Miten ja missä laajuudessa yritys seuraa kilpailijoitaan ja oikeuksiaan? Entä kuinka toimitaan mahdollisissa riitatilanteissa? Tavoitteiden osalta kysymys on pitäisikö suojata jotain lisää ja jos pitää, niin miten.

Yrityksen oma IPR-salkku on vain pieni osa strategiaa. Strategiassa tarkastellaan myös yrityksen toimintaympäristöä, kilpailijoita, erilaisia sopimuksia ja yhteistyökumppanuuksia.

  1. IPR-strategia auttaa optimoimaan rahankäyttöä

IPR-strategia määrittelee, minkä immateriaalioikeuksien suojaamiseen yritys käyttää rahaa ja millä laajuudella.

”Jos IPR-salkku on pieni, voi tuntua raskaalta miettiä toimenpiteitä ja budjetointia. Suunnitelmallisuus auttaa kuitenkin optimoimaan rahankäyttöä ja suuntaamaan IPR-toimia sinne, mistä yritys saa parhaiten tuloja tai muuta lisäarvoa”, Joutsenoja sanoo.

  1. IPR-strategia auttaa välttämään yllätykset ja virheet

Strategia arvioi myös kilpailijoiden immateriaalioikeuksia ja kuinka ne voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. Riskien tunnistaminen on arvokasta tietoa.

”Kartoitamme esimerkiksi voiko yritys käyttää tavaramerkkiä markkinoilla, joille on mahdollisesti menossa. Tarkistuksen avulla voi välttää sen, että investoi brändin rakentamiseen tuotenimellä, jota ei voikaan käyttää kaikilla haluamillaan markkinoilla”, Joutsenoja kuvailee.

Kun kilpailijoiden patenttioikeudet ovat tiedossa, voidaan miettiä, voiko niitä kiertää omalla tuotekehityksellä.

Jos suunnitelmallisuus puuttuu, vaarana on, että yritys tekee virheitä esimerkiksi valitessaan patenteille maakattavuutta. Tästä voi aiheutua joko turhia kustannuksia tai lisävaivaa ja -kustannuksia myöhemmin.

  1. IPR-strategia ohjaa lisäarvoa kohti

IPR-strategian merkitys korostuu erityisesti rahoituskierrosten yhteydessä, sillä oikein hoidettu IPR-salkku nostaa yrityksesi arvoa.

”Rahoituskierroksen yhteydessä halutaan yleensä kartoittaa yrityksen omaisuutta ja riskejä. Immateriaalioikeudet liittyvät molempiin. IPR-strategia on konkreettinen dokumentti siitä, miten yrityksen omaisuutta kasvatetaan ja hallitaan”, Joutsenoja tiivistää.

  1. Strategia auttaa luomaan IPR-kulttuuria

IPR-strategia on erottamaton osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. IPR-asioiden pitää myös olla osa normaalia liiketoiminnan johtamista.

”IPR-strategia on omiaan kehittämään koko organisaation kulttuuria IPR-asioissa. Ylimmän johdon on kommunikoitava miksi immateriaalioikeudet ovat tärkeitä ja mihin niiden suojaamisella pyritään. Näin esimerkiksi T&K-osastoa kannustetaan tunnistamaan keksintöjä aktiivisesti”, Joutsenoja sanoo.

Henkilökunnan pitää tuntea yrityksen IPR-toiminnasta vähintään perusasiat eli miten yritys toimii immateriaalioikeuksien kanssa ja miksi.

Näin IPR-strategia laaditaan

Strategiatyö voidaan toteuttaa monella eri tapaa. Kevyt toteutus voi olla esimerkiksi olemassa olevan IPR-strategian päivitys, toimenpidetarpeiden kartoitus tai karkea tavoiteasetanta.

IPR-strategian määrittely käynnistyy yrityksen liiketoimintaan ja IPR-salkkuun perehtymisellä sekä IPR-toimintaympäristön analyysilla. Kun tilaat IPR-strategian Kolsterilta, prosessin käynnistämisessä auttaa tuore, tiivis dokumentaatio yrityksen asioista.

Täältä voit lukea tarkemmat kuvaukset IPR-strategiatyön eri vaiheista.

IPR-strategian suuntaa-antava hintahaarukka on 5 000–10 000 euroa. Hintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen teknologia, toimiala ja liiketoimintamalli, salkun koko sekä IPR-toimintaympäristön aktiivisuus.

Haluatko käynnistää yrityksesi IPR-strategiatyön tai päivittää IPR-strategiaasi?

OTA YHTEYTTÄ