Patentit  ⋅   Referenssit

Matkalipuista sellupaaleihin ja servereihin – Confidex on Kiina-kärjellään etätunnisteiden edelläkävijä

02.07.2020
Takaisin

2.7.2020

Confidex pääsi ykkösluokassa Kiinaan, kun Kiinan rautatieministeriö halusi tamperelaisen tuotekehitystiimin etämaksuliput käyttöön junaliikenteessä. Tehokas tuotanto ja teollisten etätunnisteiden patentoidut innovaatiot nostivat yhtiön kasvuun.

”Alussa meitä oli seitsemän ’ukkoa’, kun perustimme yrityksen vuonna 2005, ja excelissä viikkosiivousvuorot. Hyvin pian tunnistimme tarpeen ulkoistaa siivous ja keskittyä ydinosaamiseemme, RFID-teknologiaan, jota käytetään tuotteiden ja niiden tilan seurantaan logistiikassa ja automatisoiduissa tuotantoprosesseissa. Nyt meitä on lähemmäs 250, ja Confidex on globaali markkinajohtaja joukkoliikenteen etämaksulipuissa sekä edelläkävijä etätunnisteiden teollisissa sovelluksissa”, Confidexin toimitusjohtaja Timo Lindström summaa kasvuyhtiön saavutukset tähän asti.

CEO Timo Lindström_Confidex

RFID-teknologiaan (radio frequency identification) erikoistunut Confidex pääsi kiinni myyntiin ja kasvuun, kun se melko pian yhtiön perustamisen jälkeen tunnisti myös ne kaksi liiketoiminta-aluetta, joissa oli maailmanlaajuisia kasvumahdollisuuksia.

”Markkinoilla ei vielä ollut saatavilla järkevän hintaisia, lyhyen käyttöiän RFID-pohjaisia joukkoliikenteen matkalippuja, eikä myöskään hyvin toimivia UHF- eli ultra-high frequency -radiotaajuusalueen etätunnistimia teollisuuden käyttöön. Lähdimme kehittämään näitä tuotteita. Samalla päätimme, ettemme halua olla pelkkä tuotekehittäjä ja alihankkija muille, vaan haluamme myös valmistaa tuotteet itse”, Lindström kertoo.

Kiina-kärjellä etämaksulippujen markkinoille ─ valmistustehokkuus kilpailuvaltiksi

Liikeidean kypsymisen myötä syntyi päätös perustaa tuotantolaitos Guangzhouhun Etelä-Kiinaan.

”Saimme ensimmäiseksi avainasiakkaaksi Kiinan rautatieministeriön ja Kiinan valtion rautatiet. He edellyttivät, että tuotteet valmistetaan paikallisesti, joten päätös oli helppo. Vuodesta 2007 lähtien meillä on ollut tehdas Kiinassa. Kasvun myötä tuotantokapasiteettia on tuplattu jo pariin otteeseen.”

Kiina-sopimuksen arvo oli moninkertainen senhetkisten markkinoiden kokoon verrattuna, joten Confidex nousi yhdellä sopimuksella suoraan markkinajohtajuuteen joukkoliikenteen etämaksulipuissa. Tänä päivänä asiakkaina on jo 110 kaupunkia, ja matkaliput tuovat noin puolet yhtiön liikevaihdosta.

”Confidex vastaa sataprosenttisesti esimerkiksi Hollannin joukkoliikenteen matkalipuista, ja Ranskassa meillä on asiakkaina 25 kaupungin joukkoliikenneoperaattorit. Merkittäviä asiakkaita ovat myös kaupungit kuten San Francisco, Bryssel, Vancouver, Hongkong, Istanbul, Dubai, Amsterdam ja Helsinki.”

Lindströmin mukaan RFID-matkalippuliiketoiminnassa standardit määrittelevät hyvin pitkälle sen, minkälainen tuotteen pitää olla. Innovatiivisuutta on tarvittu erityisesti siinä, miten isojen volyymien tuotanto saadaan optimoitua. Alalla on paljon julkisia tarjouskilpailuja, joten hinta, tuotannon tehokkuus ja laatumaine ratkaisevat.

”Minimitoimituserä on tyypillisesti 150 000 tuotetta. Kaiken kaikkiaan olemme tähän mennessä valmistaneet jo noin kaksi miljardia RFID-tuotetta, ja hioneet sen myötä tuotantoketjun huippukuntoon niin, että pystymme takaamaan niiden tasalaatuisuuden. Laadukkaat ja älykkäät tuotteet järkevään hintaan ovat Confidexin kilpailuvaltteja.”

Confidex_xifotografie 1920

Tiivis patenttikumppanuus tärkeää keksintöjen jatkuvassa arvioinnissa

Päinvastoin kuin joukkoliikenteen etämaksulipuissa, teollisissa etätunnisteissa oma tuotekehitys, innovatiiviset tekniset ratkaisut ja niiden patentointi ovat avainroolissa.

Confidex on hyödyntänyt patentoinnin voimaa kilpailijoista erottautumiseen ja kilpailuedun rakentamiseen samanlaisella tehokkuudella ja pitkäjänteisyydellä, jolla tuotantoprosessit on hiottu kuntoon. Uniikit tekniset ratkaisut on suojattu tarkasti patenteilla, ja patenttisalkun maantieteellinen kattavuus on laaja.

”Kolsterin kanssa on tehty tiivistä patenttiyhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan. Patenttiasiamies Sinikka Veittola on ollut mukana alusta saakka, ja yhteistyö on hioutunut tehokkaaksi ja hyvin toimivaksi”, Lindström sanoo.

Pitkäaikainen yhteistyö mahdollistaa sen, että patenttiasiamies pystyy sisäistämään syvällisesti tekniset ratkaisut, tuotantomenetelmät, teknologia-alan patenttimaiseman ja yhtiön liiketoiminnan. Syntyy jatkumo, eikä teknologian, termien ja taustojen selittämiseen kulu turhaa aikaa.

”On ollut myös äärettömän tärkeää, että patenttikumppani on lähellä eikä pelkän etäyhteyden varassa. Käymme normaaliaikana Sinikan kanssa keksintöjä läpi nenät vastakkain ja hyvin konkreettisesti tuotekehityslaboratorion näytteiden avulla, piirtäen, ajatuksia vaihtaen ja argumentoiden”, Confidexin patenttisalkusta vastaava tuotekehityspäällikkö Emmi Neilimo kertoo.

Confidex_Emmi Neilimo

Kun Neilimo aloitti Confidexilla tuotekehitysinsinöörinä noin kymmenen vuotta sitten, hän sai ensikosketuksen IPR-prosesseihin ja patentointiin Kolsterin tuotekehitystiimille pitämässä sisäisessä koulutuksessa.

”Nyt kun olen itse vastannut tuotekehityksestä ja patenttiasioista viime keväästä lähtien, on ollut arvokasta, että patenttiasiamies tuntee yhtiön patenttihistorian ja suojauspäätösten taustat pitkältä ajalta. Se on auttanut omaa työtäni. Myös kokonaisuuden hallinta ja patenttisalkun jatkuva arviointi on helpompaa, kun IPR-paketti on kasassa yhdellä kumppanilla.”

Ahtaassa patenttimaisemassa toimintavapaus ja uutuustutkimukset korostuvat

Confidex_I2_0823_2020_xifotografie 1920

Confidexilla patentoitavuuden arviointi on systemaattinen ja oleellinen osa tuotekehitystä. Suurin osa patenteilla suojatuista keksinnöistä liittyy RFID-tunnisteiden toimivuutta parantavaan antennirakenteeseen sekä erityisesti toimialakohtaisiin sovelluksiin teollisuuden ja logistiikan spesifisissä käyttötarkoituksissa.

Teollisissa RFID-etätunnisteissa alan patenttimaisemaa voi kuvata ahtaaksi. Monet yhtiöt ovat patentoineet erilaisia teknologiaratkaisuja jo kauan, paljon ja kattavasti.

”On hyvä, että jo ideointiasteella pystytään käymään ensimmäiset keskustelut myös patenttiasiamiehen kanssa, arvioimaan patentoitavuutta ja samalla omaa toimintavapautta. Tuotekehitysprosessit ovat kalliita, jos ne joudutaan keskeyttämään vasta myöhemmässä vaiheessa”, Neilimo sanoo.

Keksinnöille tehdään uutuustutkimuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotekehitystä, ja analysoidaan aktiivisesti kilpailijoiden patentteja.

”Meille on keskeistä, että kaikki mitä kehitetään, pystytään myös valmistamaan isossa volyymissä, ja saadaan optimoitua tuotantoon ja myyntiin globaaleille markkinoille.”

Confidex_I2_0746-ps_2020_xifotografie 1920

Sellupaaleista servereihin ─ asiakasspesifit ratkaisut patentoinnin ytimessä

Confidexin tuoteportfoliosta löytyy jo useita kymmeniä kaupallisia standardituotteita, ja sen lisäksi hyvinkin paljon asiakasspesifejä tuotteita, yhteensä yli tuhat tuote-designia.

Confidexista on kehittynyt edelläkävijä valmistavan teollisuuden ja logistiikan RFID-etätunnisteissa asiakkaidensa erityistarpeita ratkoen, vaivihkaa. Näistä ratkaisuista on syntynyt myös iso nippu patentoituja keksintöjä.

”Täällä Tampereella ei ole tavattu tehdä isoa numeroa omista onnistumisista, mutta vähitellen olemme huomanneet, että oho, mehän olemmekin aika hyviä tässä RFID-teknologian ja teollisen internetin mahdollisuuksien hyödyntämisessä”, Lindström sanoo sen enempää kerskumatta.

Lukuisat kansainväliset brändit hyödyntävät Confidexin älykkäitä RFID-ratkaisuja omissa tuotteissaan tunnistamiseen, paikantamiseen ja tilan tai olosuhteiden kuten kosteuden, lämpötilan tai tärinän seurantaan ja langattomaan tiedonsiirtoon.

Vuodesta 2009 lähtien esimerkiksi kaikissa Volvoissa on asennettuina Confidexin RFID-etätunnistimet, ja teknologiaa käytetään laajasti muuallakin autoteollisuudessa.

Confidexin tunnistimet löytyvät myös muun muassa VR:n junavaunujen kyljistä, singaporelaisen logistiikkayhtiö Goodpackin teollisuudelle toimittamista kehikoista, amerikkalaisen Ciscon datakeskusservereistä, monikansallisen Hiltin vuokraamista sähkötyökaluista sekä UPM:n ja Metsä Groupin sellupaaleista.

Confidex_Industrial

Confidex_Steelwave_Flex

Confidex_Ironside_Micro

Megatrendit, IoT ja koronapandemia vauhdittavat kasvua

Lindströmin mukaan megatrendit kuten kaupungistuminen, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kontaktiton lähimaksu tukevat ja vauhdittavat RFID-teknologian ja Confidexin kasvunäkymiä.

”Joukkoliikennettä, tietullijärjestelmiä, jätehuoltoa ja tavarakuljetuksia on tehostettava, kun ihmisiä pakkautuu yhä enemmän kaupunkeihin. Meillä on tarjota niihin hyvin toimivia langattoman teknologian ratkaisuja”, Lindström sanoo.

Oma tuotekehityksen ja innovaatioiden merkitys Confidexille lisääntyy, kun RFID-teknologia integroituu osaksi yhä laajempia, järjestelmätasoisia IoT-ratkaisuja. Etätunnistamiseen voidaan hyödyntää myös uusia langattomia teknologioita kuten Bluetoothia ja NFC-lähitunnistusteknologiaa (near field communication).

”Järjestelmätasoisten RFID-keksintöjen tunnistaminen on tulevaisuuden iso mahdollisuus mutta myös haaste niiden abstraktin luonteen vuoksi. Tiivis yhteistyö tuotekehityksen ja Kolsterin kanssa on tärkeää, jotta näistä uusistakin mahdollisuuksista saadaan syntymään patenttiomaisuutta ja kilpailuetua”, Neilimo pohtii.

Lindström on tunnistanut Confidexille uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös koronapandemian kylkiäisenä.

”Joukkoliikenteessä on nyt paljon kysyntää kontaktittomille matkalipuille. Lisäksi RFID-teknologiaa on mahdollista hyödyntää koronapandemian hillitsemiseksi ihmisten seurantaan, jotta altistuneet henkilöt voidaan tunnistaa, jäljittää ja hoitaa. Tämänkaltainen people tracking istuu hyvin myös Confidexin liiketoimintastrategiaan.”

Confidex_Smart_Mobility

Haluatko selvittää oman innovaatiosi patentointimahdollisuuksia tai tietyn teknologia-alueen patenttimaisemaa?

Ota yhteyttä

Sinikka Veittola
Associate Partner, Patent Attorney
sinikka.veittola@kolster.com
050 344 4687

LUE LISÄÄ ASIAKASTARINOITA

Turvalasit ja tuulilasit uunista ulos! TaiFin Glass syntyi suoraan globaaleille markkinoille

Maanrakennusalan digitalisaatio etenee Suomen johdolla – Novatron raivaa elintilaa patentoimalla

Kohti puhtaampaa ilmaa ja parempia autoja – Pegasorin anturiteknologia ja IPR-salkku valmiina isoihin kumppanuuksiin

Hauki vai barramundi? Rapalan innovatiiviset uistimet houkuttavat kaloja ja kalastajia kaikkialla maailmassa

”Kysyntä on hurjaa” ─ Aalto Haitekin aaltopuu sai rakettilähdön Toholammilta maailman metropoleihin