Skip to content

Kuhinaa Kiinan markkinoilla – näin suojaat tavaramerkkisi Kiinassa

10.10.2018

10.10.2018

Kiinassa haetaan vuosittain miljoonia tavaramerkkirekisteröintejä, joiden joukossa on jopa satojatuhansia oikeilta omistajilta "kaapattuja" tavaramerkkejä. Annamme viisi vinkkiä, jotta yrityksesi voi välttää harha-askeleet ja pystyy suojaamaan brändiäsi Kiinan markkinoilla. 

1. Rekisteröi tavaramerkkisi ajoissa

Tavaramerkin rekisteröinti tuo rekisteröinnin haltijalle Kiinassa yksinoikeuden merkkiin. Tavaramerkin saa se, joka hakee sitä ensimmäisenä rekisteröitäväksi. Jos et hae tavaramerkkirekisteröintiä ajoissa, on mahdollista ja jopa todennäköistä, että tavaramerkkisi “kaapataan”.

Kiinassa on yrityksiä, jotka skannaavat suomalaisten yritysten tavaramerkkejä. Yritykset pyrkivät rekisteröimään ulkomaisia tavaramerkkejä, joita ei ole rekisteröity Kiinassa, mutta joiden markkinoille tulosta on viitteitä. Sopimusneuvottelut kiinalaisen kumppanin kanssa, messuille osallistuminen Kiinassa tai kiinankielisen markkinointimateriaalin esitteleminen viittaavat sikäläisille markkinoille suuntaamiseen.

Kaappaajat joko myyvät tavaramerkin korkealla hinnalla takaisin sen lailliselle omistajalle tai käyttävät rekisteröintiä korvausten vaatimiseen tavaramerkin loukkauksesta. Pahin skenaario on, että kaappaajat alkavat itse valmistaa ja myydä tuotteita tai palveluita kyseisellä tavaramerkillä tai lisensoivat sen eteenpäin.

Kaapatun merkin saaminen takaisin juridisin keinoin on vaikeaa, eikä esimerkiksi merkin pienimuotoinen aikaisempi käyttö Kiinassa riitä kaapatun merkin takaisin saamiseen. On pystyttävä todistamaan, että kaappaaja on tietoinen kyseisen tavaramerkin oikeasta haltijasta mutta on silti hakenut rekisteröintiä ilman lupaa omiin nimiinsä. Tavaramerkin rekisteröinti Kiinassa mahdollisimman aikaisin onkin suositeltavaa, jotta vältät tavaramerkkisi kaappaamisen ja siitä koituvat ongelmat. 

2. Ole tarkkana tavaramerkkiluokkien ja nimikkeiden kanssa

Tavaramerkkien kaappauksen riskiryhmään kuuluvat myös ne suomalaiset tavaramerkit, jotka on rekisteröity Kiinassa liian suppealla tavara- tai palveluluettelolla. Kaappauksen riski on suuri, jos tavaramerkkirekisteröintisi on Kiinassa suppeampi kuin esimerkiksi EU:ssa. 

Kiinassa tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut luokitellaan edelleen alaluokkiin jokaisen pääluokan sisällä. Pääsääntöisesti vain samaan alaluokkaan kuuluvat tavarat ja palvelut katsotaan keskenään samanlaisiksi. Siksi on mahdollista, että identtinen tavaramerkki hyväksytään Kiinassa rekisteröitäväksi, jos se kattaa tavaroita eri alaluokissa. Kaapparit siis rekisteröivät identtisen merkin tavaroille ja palveluille, jotka ovat mahdollisimman lähellä oman merkkisi rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluita. Esimerkiksi ”aamiaismurovalmisteet” ovat pääluokan 30 alaluokassa 8 ja ”maissihiutaleet” pääluokan 30 alaluokassa 6.

Siksi tavaramerkkejä rekisteröitäessä on tärkeää valita hakemukseen sellaiset tavara- ja palvelunimikkeet, jotka kattavat kaikki keskenään samankaltaiset alaluokat. 

3. Muista kiinankielinen rekisteröintitodistus

Kiinan viranomaiset hyväksyvät vain kiinankielisiä rekisteröintitodistuksia, joita myönnetään automaattisesti ainoastaan kansallisiin hakemuksiin. Kun haet tavaramerkin rekisteröintiä kansainvälisen reitin kautta, kansainvälisen rekisteröinnin jälkeen sinun on haettava erikseen kiinankielistä rekisteröintitodistusta. Muuten et voi vedota tavaramerkin rekisteröintiin esimerkiksi tuomioistuimessa.  

Kiinankielisen rekisteröintitodistuksen saaminen voi kestää kuukausia. Siksi todistusta kannattaa hakea valmiiksi heti, kun ilmoitus kansainvälisen rekisteröinnin myöntämisestä on tullut Kiinan tavaramerkkivirastosta. Siten mahdollisiin tavaramerkin loukkauksiin voidaan reagoida viipymättä.

4. Tiedä ®-symbolin säännöt

Et saa liittää rekisteröintisymbolia ® tavaramerkkiin ennen kuin Kiinan tavaramerkkivirasto on rekisteröinyt merkkisi. Symbolin lainvastainen käyttö voi johtaa rangaistukseen Kiinan tavaramerkkilain nojalla. Kiinan viranomaiset voivat vaatia lopettamaan symbolin käytön sekä maksamaan sakkona summan, joka vastaa jopa viidesosaa lainvastaisesti hankitusta liikevaihdosta. Vaikka kiinalaisilla hallintoviranomaisilla ei välttämättä ole tarpeeksi työvoimaa tarkkailemaan symbolin käyttöä, kilpailijasi voivat ilmoittaa sen käytöstä viranomaisille.

Eurooppalaisten yritysten tulisi pidättäytyä käyttämästä ®-tunnusta jos:

1. tavaramerkki on rekisteröity Euroopan Unionissa tai muilla maantieteellisillä alueilla kuin Manner-Kiinassa, mutta yrityksesi vie tuotteita Manner-Kiinaan.  

2. yrityksesi tavaramerkkiä ei ole rekisteröity Kiinassa, mutta luovutat kiinalaiselle yritykselle valmistuksen tai lisenssin. Tällöin myös kiinalaisen yrityksen on jätettävä ®-symbolin käyttö.

5. Lokalisoi tavaramerkki Kiinan markkinoille

Kiinassa tavaramerkit tulevat tunnetuksi kiinankielisinä versioina. Valtaosalle väestöstä ulkomaisten nimien lausuminen on vaikeaa, joten länsimaisista tavaramerkeistä muodostetaan nopeasti paikallinen versio. Kiinalaiset myös muistavat ja tunnistavat helpommin kiinankieliset tavaramerkit. Jotta voit vaikuttaa merkin muotoon ja vältät vapaasti markkinoilla muodostuneen kiinankielisen tavaramerkin kaappauksen, luo tavaramerkistäsi heti kiinankielinen vastine.

Käytä kiinankielisen merkin luontiin kieltä äidinkielenään puhuvaa ammattilaista. Kiinalaisten merkkien merkityssisältö on erityisen tärkeä osa hyvää tavaramerkkiä, ja kirjoitusmerkkien merkitykset muuttuvat eri käyttöyhteyksissä. Esimerkiksi suomalaisen potkurilaitteiden STEERPROP-tavaramerkin kiinalainen versio on 斯迪舶 (lausutaan: si di bo). Äännettynä kiinalainen merkki siis muistuttaa alkuperäistä merkkiä. Merkki voi tarkoittaa “tämä” tai “sellainen”. Se on myös kiinalainen sukunimi. Merkki voi tarkoittaa ”suora”, ”seurata” tai ”eteenpäin”. Merkki tarkoittaa suurta venettä, jolla seilataan valtamerillä. Viimeinen merkki siis selkeästi kertoo tavaramerkin liittyvän meriteollisuuteen.

Varmista ennen kiinalaisen merkin käyttöönottoa sen käytettävyys ja rekisteröitävyys Kiinassa, jotta et loukkaa vahingossa kolmannen osapuolen tavaramerkkioikeuksia. Avuksi merkin lokalisointiin kannattaa ottaa alan rautainen ammattilainen.

Ota yhteyttä

Näin Kolster China Desk palvelee