Skip to content

OP nosti innovaatio- ja IPR-toiminnan tasoa ja kehittää tulevaisuutta

12.04.2021

OP Ryhmä ja sen innovaatioyksikkö OP Lab murtavat myyttejä siitä, että finanssialalla ei voisi suojata palveluinnovaatioita myös patentoimalla. Kun innovointi ja IPR-tietoisuus ovat koko organisaation geeneissä ja strategiassa, syntyy tuloksia. OP Lab valjastaa uudet teknologiat kuten tekoälyn, lohkoketjut ja biometriikan palvelemaan finanssialaa, ja patenttikumppani Kolster auttaa jalostamaan keksinnöistä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

OP Ryhmä on Suomen johtava finanssiryhmä ja alan suurin työnantaja – mutta tiesitkö, että se on myös yksi Suomen suurimmista tuotekehittäjistä? OP:sta on tullut softatalo, joka työllistää nykyisin muutamia tuhansia kehittämisen ja teknologian ammattilaisia. Helsingissä ja Oulussa toimiva innovaatioyksikkö OP Lab on ollut mukana kehittämässä palveluita OP Ryhmän yli neljälle miljoonalle asiakkaalle hyödyntäen uusimpia teknologioita sekä akateemista- ja kansainvälistä startup-yhteistyötä.

Innovoinnin keskiössä ovat uudet digitaaliset palvelut ja parempi asiakaskokemus. Pankki-, varallisuudenhoito-, vakuutus- ja terveydenhoitopalvelujen lisäksi asumisen, maksamisen ja turvallisuuden palvelut ja palvelukokonaisuudet ovat murroksessa digitalisaation myötä. OP Lab rakentaa OP Ryhmän teknologista kyvykkyyttä ja tulevaisuuden finanssipalveluita monilla osa-alueilla.

”Olemme arvioineet vuosittain sisäisesti tuhansia meillä syntyviä ideoita sekä ulkoisesti saman verran meille kiinnostavia kansainvälisiä startup-yrityksiä ja potentiaalisia kumppanuuksia. Lisäksi olemme toteuttaneet kymmeniä erikois- ja startup-pilottihankkeita ja teknologiakokeiluja, jotka täsmentävät tuotekehityksen suuntaa. Näiden tuloksena on syntynyt vuosittain vaihteleva määrä uusia palvelutuotteita myös niitä patenteillakin suojattavia teknologiainnovaatioita”, OP Ryhmän IPR- ja innovaatiojohtaja Kaj Häggman kuvaa innovaatiotoiminnan kokonaisuutta.

Kaj Häggman OP Lab

”Nostamme tasoa finanssimaailmassakin IPR-asiat ovat tärkeitä”

Finanssialalla OP Ryhmä on ollut edelläkävijä uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä digitaalisessa palvelumuotoilussa – ja aikoo olla sitä myös tulevaisuudessa. Suomessa OP on listattu jo useiden vuosien ajan viiden suurimman teknologiainvestoijan joukkoon.

”Olimme Euroopan ensimmäinen verkkopankin toteuttaja vuonna 1996 ja edelläkävijä myös mobiilipankissa. Olemme ylpeitä esimerkiksi Pivo-mobiililompakkosovelluksesta, joka voitti vuonna 2014 ensimmäisten pankkien joukossa maailmassa muotoilualan merkittävän tunnustuksen, Red Dot Award’in. Vuonna 2019 OP Lab lanseerasi ensimmäisenä Euroopassa kasvojentunnistukseen perustuvan maksupalvelun, Kasvomaksu by Pivo:n”, Häggman listaa merkittäviä onnistumisia.

Viime vuodet OP Lab on keskittynyt tutkimaan sitä, miltä finanssialan tulevaisuus näyttää tekoälyn aikakaudella.

”Teemme työtä sen eteen, että OP Ryhmällä on hyvä käsitys uusien teknologioiden mahdollisuuksista ja parhaat työkalut siihen, että teemme oikeita ratkaisuja. Etsimme sitä seuraavaa suurta asiaa, jolla on vaikutusta finanssialalle.” 

Strategiansa mukaisesti OP haluaa saada kehittämisen myös tuottamaan. Tässä tavoitteessa IPR on yksi keskeisistä työkaluista. Finanssialalla brändin, tavaramerkkien ja verkkotunnusten suojaus on perinteisesti ollut ensisijainen suojamuoto palveluille. Nyt myös patentoinnista halutaan saada kaikki potentiaali irti.

”Olemme tunnistaneet, että patentointi on alue, johon haluamme panostaa aiempaa enemmän. Aiomme tutkia ainakin kaikki sen mahdollisuudet tarkkaan, myös teknologialisensoinnin ja IP-oikeuksien myynnin näkökulmasta.”

OP Ryhmä on panostanut viime vuosina merkittävästi innovaatio- ja IPR-toiminnan prosesseihin ja käytäntöihin sekä IPR-strategian luomiseen, jotta innovaatiot saadaan tuottamaan.  

”Olemme lähteneet systemaattisesti nostamaan tasoa ja tietoisuutta immateriaalioikeuksista koko OP Ryhmässä. Kaikki IPR-prosessit ja osa-alueet on pantu kuntoon, ja olemme kouluttaneet henkilöstöä tunnistamaan ja löytämään suojattavia keksintöjä entistä paremmin”, Häggman kertoo.

”Keksintöjä jalostavaa yhteistyötä ja sparrausta”

Työsuhdekeksintöjä syntyy selvästi aiempaa enemmän, kun IPR ja innovointi on saatu selkeiden käytäntöjen myötä istutettua koko organisaation geeneihin ja ajattelutapaan. Sisäistä innovointia kiihdyttämään on luotu sisäinen innovaatiokilpailu ja innovaatioalusta Hoksaamo, jossa jokainen työntekijä voi tuoda oman ideansa esille mihin tahansa liiketoimintaan tai palveluun liittyen.

”Jos ajattelee finanssialaa, OP Ryhmässä sekä sisäinen että ulkoinen innovaatiotoiminta ovat monella mittarilla Euroopan kärkitasoa”, Häggman sanoo. 

Kun keksintöjä syntyy, niiden suojausmahdollisuuksia arvioidaan yhdessä patenttikumppani Kolsterin kanssa. Yhteistyö alkoi mobiilimaksusovellus Pivon patentoinnin myötä vuonna 2012, ja on vuosien aikana muotoutunut keksintöjä jalostavaksi kumppanuudeksi. 

”Yksittäisten toimeksiantojen sijaan kyse on syvemmästä yhteistyöstä ja sparrauksesta. Luottokumppani jalostaa keksinnöt liiketoimintaa palveleviksi patenteiksi”, Häggman kuvaa.

”Onnistunut yhteistyö on parhaimmillaan sitä, että patenttiasiamies löytää lisää innovaatioita siitä, mitä puhut.”

”Patenttiasiamies osaa kysyä oikeat kysymykset”

Uusien keksintöjen patentoitavuutta arvioidaan tyypillisesti ”keskustelusessioissa”, joihin osallistuvat keksijät, IPR- ja innovaatiojohtaja Kaj Häggman ja Kolsterin patenttiasiamies.

”Patenttiasiamies pystyy oikeilla kysymyksillään avaamaan keksinnön uusista näkökulmista ja saamaan sen sellaiseen muotoon, että se tuottaa patentin, jolla on mahdollisimman laaja suojapiiri”, Häggman sanoo.

OP Ryhmän kotimarkkinat ovat Suomessa ja Baltiassa. Patenttiasiamiehen kanssa suojausmahdollisuuksia tarkastellaan kuitenkin usein myös ICT- ja finanssialan globaaleiden päämarkkinoiden eli Yhdysvaltojen näkökulmasta.

”Silloin kun meillä syntyy uusia hyviä ideoita ja teknologioita, joita voi ajatella globaaleina, laajennamme suojausta kotimarkkinoilta Yhdysvaltoihin. OP ei välttämättä ole aina paras taho tuomaan markkinoille jotakin uutta teknologiaa ja pyörittämään siihen liittyvää liiketoimintaa itse, mutta suojaus mahdollistaa lisensoinnin tai myynnin. Hyviä mahdollisuuksia ei kannata hukata.”

Finanssialalla innovaatiot ovat usein ohjelmistoilla toteutettavia palveluita tai liiketoimintamenetelmiä ja sen vuoksi haasteellisia patenttisuojauksen näkökulmasta: ratkaisevatko ne jonkin teknisen ongelman? Lisähaasteena on Euroopan ja Yhdysvaltojen erilaiset patentoitavuuden kriteerit.

”On todella iso merkitys, että patenttiasiamiehellä on laaja kokemus siitä, minkälaiset innovaatiot ovat ylipäänsä patentoitavissa Euroopassa tai Yhdysvalloissa.”

OP_Pivo-kuva

”Ketterää tekemisen mallia startupeilta”

OP Ryhmän patenteilla suojatut innovaatiot liittyvät muun muassa tekoälyn, lohkoketjujen ja biometriikan hyödyntämiseen paremman asiakaskokemuksen tuottamisessa. Suojauksen rinnalla tärkeä IPR-riskinhallintanäkökulma on oma toimintavapaus ja sen myötä alan patenttimaiseman hyvä tuntemus ja kilpailijaseuranta.

”Haluamme varmistua siitä, että emme loukkaa toisten oikeuksia niillä markkinoilla, joilla me toimimme. Samalla ennakoimme teknologiakehityksen suuntaa. Patentit ovat tärkeä tietolähde, joka auttaa meitä ymmärtämään, mitä tulevaisuudessa tapahtuu”, Häggman sanoo.

Häggmanin mukaan finanssialalla riittää vielä paljon innovoitavaa esimerkiksi alustatalouden, datan ja pilvipalveluiden hyödyntämisessä. OP Lab seuraa tarkasti kansainvälisiä startup-yrityksiä, jotka ovat hyvin kiinni uusissa teknologiatrendeissä. Se etsii jatkuvasti startup-maailman parhaita kykyjä teknologia- ja pilottikumppaneikseen tai sijoituskohteikseen niin Suomesta, Piilaaksosta kuin muualtakin maailmasta. Innovointi on globaalia, ja kiinnostavia yhteistyökumppaneita löytyy myös Aasiasta, missä maksamisen trendeissä ollaan edellä Eurooppaa ja USA:ta.

”Kun jokin uusi teknologia otetaan maailmalla käyttöön, tutkimme miten sitä pystyisi soveltamaan finanssimaailmaan. Startup-yhteistyö on ollut erittäin tärkeä osa OP Labin innovaatiotoimintaa, teknologiakokeiluja ja pilottihankkeita. ”

OP Lab on hakenut kumppaneita erityisesti sellaisista myöhemmän vaiheen startupeista, joilla on tarjota soveltuvimpia ratkaisuja OP Ryhmän sisällä jo tunnistettuihin haasteisiin. Silloin startupien kehittämiä teknologioita voidaan käyttää alustana omien palveluiden rakentamisessa.

“Parhaassa tapauksessa startup-yhteistyö luo nopeammin arvoa, säästää aikaa ja rahaa molemmilta osapuolilta ja johtaa pilottivaiheesta kaupallistettavaan ratkaisuun.”

OP Pivo Kasvomaksu

”Inspiraatiota rohkeasta innovoinnista ja alustataloudesta”

”Esimerkiksi freelance-työntekijöiden avuksi kehitetty OP Kevytyrittäjä -palvelu toteutettiin alun perin talon ulkopuolella. Pienestä palvelukokeilusta kasvoi nopeasti menestystuote OP:n brändin alle.”

OP Lab haluaa puhua myös rohkean innovoinnin puolesta. Alustatalouden lisäksi tuotekehittäjiä inspiroi kokeiluihin rohkaiseva ajatus ”ota jokainen riski, mistä voit toipua”.

”Jos aina värität värityskirjan viivojen sisällä, et innovoi mitään uutta. Alan edelläkävijän on mentävä viivojen yli alueelle, jossa on myös riskejä. Kyky toipua riskeistä tarkoittaa, että säilytät keinot päästä takaisin lähtötilanteeseen ilman, että menetät mainetta tai asiakassuhteita", Häggman vertaa.

Ketterällä ja rohkealla innovoinnilla OP Lab kirittää finanssialaa kohti yhä digitaalisempaa tulevaisuutta. Pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä OP Ryhmä on Häggmanin mukaan päässyt hyvään kypsyyden ja osaamisen tasoon IPR-toiminnassaan, ja useita uusia patenttihakemuksiakin on vireillä. Patenttikumppanin kyvykkyydellä on tärkeä osansa siinä, että tulevaisuuden keksinnöistä saadaan niiden kaikki potentiaali irti.

”Olemme saaneet paljon uusia ideoita siihen, mitä lisää innovaatioidemme ympärille voisi rakentaa.”

Onko organisaatiossasi innovaatioita, jotka liittyvät tekoälyyn, IoT-ratkaisuihin tai ohjelmistoihin? Kokeneet asiantuntijamme auttavat arvioimaan mahdollisuutesi patentointiin. 
OTA YHTEYTTÄ