Patentit  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Patenttisuojaus on investointi tuotteen markkinaosuuteen

12.02.2018
Takaisin

25.11.2017

Kun kilpailun rajoittaminen ja monopolin muodostaminen ovat kiellettyjä, patentti on ainoa keino rajata kilpailua ajallisesti ja paikallisesti. Kun markkinaosuus on rajattu, yritys saa tuotteestaan ja palvelustaan suuremman katteen. Patentointi on investointi markkinaosuuteen, muistuttaa Kolsterin patenttiasiamies Ossi Huhtanen.

Keksintö vaatii kaupallista potentiaalia, jotta sen suojaamiseen kannattaa investoida. Toisaalta valveutuneet yritykset ostavat lupaavia ratkaisuja ja tuotteita jo patentinhakuvaiheessa. Jo sisään jätetty patenttihakemus suojaa tuotteen tai ratkaisun.

Patenttihakemuksella varmistetaan myös oma toimintavapaus, koska hakemuksen jälkeen keksintö tai ratkaisu tulee julkiseksi. Silloin patentti on yritykselle varattuna eli ratkaisua ei voi kukaan muu patentoida. Aktiivinen patentoija saa peloteltua kilpailijan markkinoilta patenttihakemuksella.

Patentti myönnetään vain uudelle keksinnölle

Hakemus on jätettävä sisään ennen kuin keksintö julkistetaan. Jos ratkaisu esitellään esimerkiksi messuilla ennen patenttihakemuksen jättämistä, julkistaminen mitätöi hakemuksen.

Patentointiprosessi kestää Suomessa tyypillisesti kahdesta viiteen vuotta. Monilla yrityksillä ei kuitenkaan ole kiirettä saada patenttia, koska jo patenttihakemus suojaa keksinnön ja pitkä käsittelyaika jakaa patentin hakemisesta aiheutuvia kustannuksia pitemmälle aikajaksolle.

Patenttihakemuksella varoitetaan myös kilpailijaa hakemasta markkinoille. Jos kilpailija on tehnyt hakemuksesta huolimatta vastaavan kilpailevan tuotteen markkinoille, patentin hakija voi patentin hyväksymisen myötä vaatia tätä vetämään tuotteensa pois markkinoilta.

Patenttihakemuksen laatiminen ja käsittelyprosessi vaativat erikoisosaamista. Työ on verrattavissa juridiseen työhön, koska hakemukset ja päätösten vastineet täytyy laatia patenttilain mukaisesti.

Me neuvomme myös muissa suojaustavoissa eli siinä, millaista suojausta keksintö vaatii − oli se sitten patentti-, mallisuoja- tai tavaramerkkihakemus.

Ota yhteyttä

Ossi Huhtanen
Partner, European Patent Attorney
ossi.huhtanen@kolster.com
050 524 2418

LUE LISÄÄ

Patenttisalkun rakentaminen strategisesti kannattaa

Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta – älä ajelehdi

Hyvän ja huonon patenttihakemuksen ero voi olla miljoona euroa