Skip to content

Yhtenäispatentti (UP) ja yhdistetty patenttituomioistuin (UPC)

Yhtenäispatenttijärjestelmä tuo uusia mahdollisuuksia patenttisuojaukseen sekä oikeuksien täytäntöönpanoon EU-alueella. Yhtenäispatentin antama suoja kattaa suuren osan EU-maista. Yhdistetty patenttituomioistuin mahdollistaa eurooppapatentteja koskevien riitojen ratkaisun keskitetyssä käsittelyssä useita EU-maita koskien. Asiantuntijamme auttavat sinua keksintöjen suojauksessa ja oikeuksiesi puolustamisessa.  

Pallokuvat_sini-petsalo
Sini Petsalo, Associate Partner, 040 540 2505 sini.petsalo@kolster.fi

Mikä on yhtenäispatentti

Yritykset voivat suojata keksintönsä 17 EU-maassa yhtenä eurooppapatenttina, yhtenäispatenttina (Unitary Patent, UP). Nämä maat ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska ja Viro.

Yhtenäispatentti  on monelta osin mutkattomampi vaihtoehto perinteiselle eurooppapatentille.

Kesäkuussa 2023 voimaan astunutut yhtenäispatenttijärjestelmä ei sulje pois keksintöjen suojaamista aiemmilla tavoilla. Euroopan patenttiviraston (EPO) myöntäessä patentin, on yrityksen päätettävä, ottaako yhtenäispatentti vai erillisiä maakohtaisia eurooppapatentteja.


Yhtenäispatentin kustannukset

Yhtenäispatentti voi elinkaarikustannuksiltaan erota huomattavasti perinteisestä eurooppapatentista. Keskeisimpiä tekijöitä kustannusten vertailussa ovat patentille valitut kohdemaat ja näiden lukumäärä sekä patentin voimassaoloaika.

Maakohtaisista eurooppapatenteista maksetaan vuosimaksuja jokaiseen maahan erikseen. Yhtenäispatentilla on sen sijaan yksi vuosimaksu. Yhtenäispatentin vuosimaksujen taso vastaa suuruudeltaan nykyisin Saksaan, Ranskaan, Italiaan ja Alankomaihin maksettavien vuosimaksujen summaa.

Eurooppapatentin voimaan saattamiseen liittyy yhtenäispatenttiin verrattuna ylimääräisiä maakohtaisia kustannuksia, kuten julkaisumaksuja ja mahdollisia käännöskuluja. Yleistäen voidaan olettaa, että yhtenäispatentti tulee elinkaarensa aikana perinteistä eurooppapatenttia edullisemmaksi silloin, kun patentti halutaan saattaa voimaan kolmessa tai useammassa maassa.


Mikä on UPC

Yhdistetyn patenttituomioistuimen eli UPC:n toiminnan käynnistyttyä patenttiriitoja voidaan ratkoa joko kansallisissa tuomioistuimissa tai UPC:ssa. Klassiset eurooppapatentit voidaan aktiivisin toimin sulkea pois UPC:n toimivallasta. Viimeistään loukkaustilanteissa UPC-liitännäiset kysymykset nousevat asialistalle.

UPC on UPC-sopimukseen sitoutuneiden EU-jäsenvaltioiden yhteinen tuomioistuin, joka voi antaa ratkaisunsa kaikkia sopimukseen sitoutuneita jäsenmaita (tällä hetkellä 17 EU-maata) koskien.  Suomessa yhdistetyn patenttituomioistuimen paikallisjaosto toimii Helsingissä. UPC:lla on yksinomainen toimivalta eurooppapatentteja koskevien loukkaus- ja mitätöintikanteiden käsittelyyn silloin, kun eurooppapatentti on voimassa UPC-sopimusvaltioiden alueella joko kansallisesti voimaan saatettuna eurooppapatenttina tai vaikutukseltaan yhtenäisenä eurooppapatenttina eli yhtenäispatenttina. Yhtenäispatentteja koskevat riidat voidaan ratkaista vain UPC:ssa.

Riidat koskien kansallisesti voimaan saatettuja eurooppapatentteja voidaan edelleen tuoda vaihtoehtoisesti kansallisten tuomioistuinten ratkaistavaksi meneillään olevan siirtymäkauden ajan. Suomessa vaihtoehtoinen kansallinen tuomioistuin on markkinaoikeus. Kansallisesti voimaan saatetun eurooppapatentin haltija voi valita eurooppapatenttinsa pois UPC:n toimivallasta tekemällä tätä koskevan pyynnön UPC:lle, jolloin kyseistä patenttia koskevat riidat voidaan ratkaista oikeusteitse vain kansallisissa tuomioistuimissa.

UPC:n antaman päätöksen alueellinen soveltamisala kattaa yhtenäispatentin voimassaoloalueen ja kansallisesti voimaan saatetun eurooppapatentin osalta ne UPC-sopimusvaltiot, joissa patentti on voimassa. UPC:ssa voidaan siten keskitetysti ratkaista useassa UPC-sopimusvaltiossa tapahtunut patentin loukkausasia eikä loukkausoikeudenkäyntejä tarvitse käydä kussakin maassa erikseen. UPC:ssa voidaan myös mitätöidä eurooppapatentti yhdessä käsittelyssä.

Kolster edustaa asiakkaitaan oikeudenkäynneissä UPC:ssa, tarvittaessa kansainvälistä kumppaniverkostoa hyödyntäen.


Oikeudenkäyntien erot

Yhdistetyn patenttituomioistuimen eli UPC:n toiminnan käynnistyttyä patenttiriitoja voidaan ratkoa joko kansallisissa tuomioistuimissa tai UPC:ssa. Miten patenttiriidan käsittely UPC:ssa eroaa vastaavan asian käsittelystä kansallisessa tuomioistuimessa?


Maksuton konsultaatio

Onko sinulla jokin IPR:iin liittyvä kysymys? Mietitkö innovaatiosi tai brändisi suojausmahdollisuuksia? Ovatko strategiaan tai sopimuksiin liittyvät kysymykset ajankohtaisia? Asiantuntijamme auttavat tilanteesi kartoittamisessa.

Yhteydenotto ei velvoita sinua mihinkään – ensimmäinen kartoitustapaaminen tai -puhelu on maksuton.


NÄIN PALVELEMME

Mietitkö keksintösi patentointia, haluaisitko arvioida sen patentoitavuutta tai epäiletkö, että IP-oikeuksiasi on loukattu? Asiantuntijamme auttavat tilanteesi kartoittamisessa. Ensimmäinen kartoitustapaaminen tai -puhelu on maksuton.
1874

Rudolf Kolsterin ensimmäinen patenttihakemus vuonna 1874 palveli paperiteollisuutta.

58000

Kolsterin patenttiasiamiehet ovat jättäneet Suomessa yli 58 000 patenttihakemusta lokakuusta 1958 lähtien. 

80

Palveluksessasi on laaja joukko patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeus-asiamiehiä sekä lakimiehiä.

"Euroopan patenttiviraston (EPO) myöntäessä patentin, on yrityksen päätettävä, ottaako yhtenäispatentti vai erillisiä maakohtaisia eurooppapatentteja. Kaikkien yritysten, joilla on kansallisia eurooppapatentteja, pitää olla tarkkoina ja miettiä, haluavatko ne mahdolliset riidat kansallisiin tuomioistuimiin vai yhteiseen patenttituomioistuimeen"

-Marjut Honkasalo, Partner, European Patent Attorney

Sini Petsalo

ASSOCIATE PARTNER
+358 40 540 2505
sini.petsalo@kolster.com

Marjut Honkasalo

PARTNER
+358 50 524 2413
marjut.honkasalo@kolster.com

Stefan Holmström

PARTNER
+358 50 524 2408
stefan.holmstrom@kolster.com