Tavaramerkit  ⋅   Patentit  ⋅   IPR-strategia  ⋅   Lakipalvelut  ⋅   Blogit

Näin tunnistat hyvän IPR-kumppanin – 4 neuvoa onnistuneeseen valintaan

30.04.2020
Takaisin

30.4.2020

Kun yritys etsii ratkaisuja IPR-kysymyksiin, haku kohdistuu helposti yksittäisiin palveluihin. Sekä kriisin aikana että normaalioloissa huomio kannattaa ensin kiinnittää IPR-kumppanin valintaan. Kuka näkee yrityksen tarpeet kokonaisuutena ja osaa tarjota juuri ne ratkaisut, joita onnistumiseen tarvitaan? Laadusta tinkiminen ja lyhytnäköiset valinnat voivat johtaa vuosien korjausliikkeisiin ja kasvaviin kustannuksiin. Timo Joutsenoja kertoo perusasiat, joilla erottaa jyvät akanoista.

1. Kokonaisuus painaa yksilöä enemmän

Jokaisessa suomalaisessa IPR-toimistossa on hyviä patenttiasiamiehiä, mutta kannattaa kiinnittää huomiota myös koko toimiston verkostoihin ja resursseihin. Esimerkiksi patentoinnissa on hyödyllistä painottaa kumppanin kykyä monipuolisen palvelukokonaisuuden tarjoamiseen. Kannattaa tutkia, pystyykö kumppani tarjoamaan palveluita erilaisiin tilanteisiin sekä Suomessa että ulkomailla.

”IPR-palvelujen laadukas ja kokonaisvaltainen hoitaminen on parhaimmillaan yhteistyötä, johon eri tavoin erikoistuneet IPR-asiantuntijat tuovat oman osaamisensa. Yksi asiamies ei pysty ihmeisiin ilman monipuolista ja luotettavaa tukiverkostoa, joka auttaa esimerkiksi kansainvälisissä prosesseissa”, sanoo Timo Joutsenoja.

On hyvä selvittää etukäteen, pystyykö kumppani hoitamaan pitkätkin prosessit alusta loppuun katkoitta.

”Esimerkiksi vuosia kestävän patentointiprosessin uskominen vain yhden henkilön varaan on riskialtista, jos asiamies vaikkapa vaihtaa työpaikkaa.” 

2. Tarkastele kokonaisuutta – säästö väärässä paikassa koituu kalliiksi

Laadusta tinkiminen voi olla kohtalokasta IPR-asioissa. Huonosti laadittu patenttihakemus saattaa vesittää koko suojaamisen tavalla, jota ei pysty paikkaamaan jälkikäteen. Voi myös käydä niin, että huonosti laaditun ensihakemuksen vuoksi patentointiprosessin myöhempien vaiheiden kustannukset nousevat merkittävästi, tai rahat menevät jopa kokonaan hukkaan, jos patentti jää saamatta.

”Alan hintatasosta selkeästi poikkeava huokea hinta patenttihakemuksen laatimiselle saattaa viitata heikompaan laatuun. Se on riski, joka on hyvä tiedostaa”, Joutsenoja sanoo.

IPR-kumppania valitessa kannattaa varmistaa, että kumppanilla on taloudelliset edellytykset toimia myös haastavina aikoina. Esimerkiksi luottoluokitus kertoo tästä kyvykkyydestä. Lisäksi kannattaa tarkistaa kuinka pitkään yritys on toiminut alalla, millaisia asiakkaita sillä on, onko yritys saanut tunnustuksia toiminnastaan ja suosittelevatko sitä uskottavat tahot.

”Laadusta ja luotettavuudesta kertoo myös se, miten palveluntarjoaja kantaa vastuun omasta ja yhteistyökumppaniensa mahdollisista virheistä. Tieto löytyy yleensä pienellä präntillä palveluntarjoajan yleisistä sopimusehdoista.”

3. Varmista, että IPR-kumppanisi pystyy toimimaan myös poikkeustilanteissa

Yrityksen kyky etätyöhön kannattaa varmistaa etukäteen. Kun etätyövalmiudet ovat tukevalla pohjalla, yritys pystyy toimimaan poikkeustilanteessakin normaalisti.

”Pelkkä mahdollisuus etätyöhön ei tarkoita, että järjestely toimii hyvin. Sujuva etätyö edellyttää vuosien saatossa rakennettua ja testattua digitaalista infrastruktuuria, jonka koko henkilöstö on ehtinyt omaksua”, Joutsenoja sanoo.

”Kun tarvittavat työkalut ja tietokannat ovat koko henkilöstön hyppysissä sähköisesti, työhön ei tarvita paperidokumentaatiota tai fyysistä läsnäoloa toimistolla. Asiakastapaamiset, laskut, käännökset, määräpäivien valvonta ja kommunikointi virastojen kanssa hoituvat etäyhteyksin. Käytettävien järjestelmien kapasiteetti on myös mitoitettava niin isoksi, että ne kestävät yllättävääkin kuormitusta”, Joutsenoja kertoo.

Suomessa valmius sähköiseen asiointiin on keskimääräistä parempi, sillä hyvien tietoliikenneyhteyksien lisäksi työkulttuuri kannustaa etätyöhön. Ei kuitenkaan riitä, että IPR-toimisto toimii yksinään digitaalisesti. Myös sen kumppaniverkoston on kyettävä samaan.

”Kolsterin koko maailman kattavan verkoston tasokkaat IPR-kumppanit on valikoitu sillä perusteella, että ne pystyvät toimimaan myös poikkeusoloissa.”

4. Yhdestä IPR-tarpeesta syntyy usein ketju – katso tulevaisuuteen

IPR-palveluiden tarve saattaa iskeä akuutisti, jos yritys tarvitsee pikaisesti vaikkapa yksittäisen uuden keksinnön patenttihakemuksen virastoon, tavaramerkkihakemuksen Kiinaan tai lisenssisopimuksen voimaan. Yksittäisestä tarpeesta saattaa kuitenkin käynnistyä pitkäkestoinen prosessi tai uusien IPR-tarpeiden ketju. Siksi kumppanin valinnassa kannattaa ajatella nykyhetkeä pidemmälle.

”Mitä monipuolisemmin palveluntarjoaja pystyy hoitamaan eri tekniikan alojen keksinnöt, tavaramerkit, mallisuojat, toiminnanvapausselvitykset, lisenssisopimukset, IPR-strategian ja muut tarpeet sekä Suomessa että ulkomailla, sitä kustannustehokkaampaa kumppanuus on”, Joutsenoja sanoo.

Jos IPR-asioissa joutuu turvautumaan useisiin eri palveluntarjoajiin, muun muassa IPR-salkun hallinta voi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja haasteita.

”Yrityksen resursseja valuu hukkaan miettiessä, kilpailuttaessa ja tilatessa jokaista toimeksiantoa erikseen. Valitsemalla mahdollisimman kokonaisvaltaisesti palveluita tuottavan IPR-yrityksen varautuu samalla mahdollisiin liiketoimintaympäristön muutoksiin tai strategian ja toiminnan kehittymisen vaatimiin uusiin IPR-tarpeisiin.”

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Näin toimii Kolsterin kumppaniverkosto – huomioi nämä 5 asiaa, kun tarvitset kansainvälistä IPR-palvelua

Kolster China Desk™ tukena Kiina markkinoilla

IPR-strategia tukemaan liiketoimintaasi

Patenttisalkun rakentaminen strategisesti kannattaa

IPR-strategian eri tyypit: aggressiivinen tai puolustautuva