Mallioikeudet  ⋅   Tapahtumat  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Matalan kynnyksen mallisuoja pysäyttää kilpailijat lähtökuoppiin

05.05.2020
Takaisin

5.5.2020

Vahvin suoja tuotteelle syntyy yhdistämällä eri suojamuotoja patentin ja tavaramerkin rinnalle. Tuotetta ja sen osien ulkomuotoa turvaava mallisuoja on edullinen ja nopea suojamuoto, jolla voi pysäyttää kilpailijan lähtökuoppiin.

Patentin ja tavaramerkin lisäksi tuotettaan tai sen osan ulkomuotoa voi vaalia mallisuojalla. Hyvin toteutetulla mallisuojauksella yritys voi tehokkaasti estää tuotettaan loukkaavien kilpailevien tuotteiden läsnäolon markkinoilla.

Mallisuojaa voidaan hyödyntää viestinä valmistajan korkealaatuisesta tuotteesta kuluttajille ja viestinä yksinoikeudesta kilpailijoille. Kun tuotteen suunnittelu ja aikaansaaminen vaatii aikaa ja rahaa, on ikävää, jos kilpailija tuo markkinoille samannäköistä mutta heikkolaatuisempaa ja tyypillisesti halvempaa tuotetta. Mallisuojalla kilpailija voidaan pysäyttää lähtökuoppiin.

Tuotteen ulkomuodolle yksinoikeuden antavalla mallisuojalla voidaan kieltää muita hyödyntämästä tai käyttämästä tuotteissaan samaa ulkomuotoa tuotteiden valmistuksessa, myynnissä, maahantuonnissa, viennissä ja jopa varastoinnissa. Suoja voi koskea tavaraa tai vain sen osaa, kuten lusikan vartta, mukin korvaa, tai vaikkapa pakkauksen osaa, tai teknisen laitteen suojakuorta, joka antaa laitteelle sen ulkonäön. Myös logot tai graafiset symbolit, kuten käyttöliittymän graafiset näkymät ovat suojattavissa mallisuojalla.

Patentti turvaa tekniikan, mallisuoja houkuttelevan ulkonäön

Usein vahvin suoja tuotteelle syntyy eri suojamuotoja yhdistelemällä. Esimerkiksi patentin suoja ei ulotu teknisen ratkaisun ulkonäköön. Esteettisesti miellyttävä tuote voi houkutella kuluttajia ostamaan sen mieluummin kuin kilpailijan vastaavan, ei niin esteettisesti miellyttävän tuotteen. Ilman mallisuojaa tuotteen ulkonäön kopiointi on pääsääntöisesti laillista.

Sekä keksinnön tekniikan että ulkonäön suojaaminen on tärkeää, sillä kopiotuotteet voivat vaikuttaa ikävällä tavalla alkuperäisen tuotteen maineeseen ja myyntiin. Jos kilpailija valmistaa samannäköistä tuotetta, mutta esimerkiksi huonolaatuisemmasta materiaalista ja tuote hajoaa helposti käytössä, käyttäjät saavat helposti huonon käsityksen myös alkuperäisestä tuotteesta, vaikka se olisi kestävä ja hyvälaatuinen. Mielikuvia on vaikeaa muuttaa jälkikäteen.

Edullinen mallisuoja on este kilpailijalle

Mallisuojahakemuksessa kannattaa olla nopea. Julkistetulle ulkomuodolle ei voi jälkikäteen hakea mallisuojaa kuin harvinaisissa poikkeustapauksissa. Voi jopa käydä niin, että kilpailija hakee ja saa mallisuojan samalle ulkomuodolle, minkä jälkeen alkuperäinen tekijä on ongelmissa.

Kynnys mallisuojan hakemiseen ja saamiseen on patenttiin verrattuna matala, sillä tuotteen ei tarvitse olla keksinnöllinen ja lisäksi mallisuojan hakeminen ja ylläpito on edullista; kustannukset ovat yleensä vain murto-osa, tyypillisesti ehkä kuudesosa, patentin kustannuksista.  

Mallisuojaus myös vaikeuttaa kilpailijoiden asemaa, koska kilpailijan on tehtävä omasta tuotteestaan erilainen – ilman helppoa kopiointia. Lisäksi mallisuoja kasvattaa kilpailijan työtaakkaa, sillä mahdollisen kiistan syntyessä todistustaakka siitä, että malli olisi ollut tunnettu ennen mallioikeushakemuksen jättöpäivää ja saatu mallisuoja olisi sen johdosta pätemätön, jää kilpailijan harteille.

Mallisuojat ovat alueellisia tai maakohtaisia vaatien omat hakemuksensa. Mallisuojaa haetaan tyypillisesti EU-mallihakemuksena, jolloin yhdellä hakemuksella saadaan vajaassa viikossa suojaa koko EU-alueelle - samalla hinnalla kuin pelkästään esimerkiksi Suomeen jätettävällä mallihakemuksella. Mallisuoja voidaan pitää voimassa 25 vuotta, kun patentilla enimmäissuoja-aika on 20 vuotta.

Huolimattomuus ja osaamattomuus ovat hakemuksen suurin uhka

Mallisuojahakemuksessa mallille pitää ilmoittaa oikea luokitus, eli luokitus, joka vastaa tuotetta, jota malli koskee. Erityisen tärkeää on esittää malli eli tuote mallihakemuksessa riittävällä ja oikealla tavalla.

Mallisuojahakemukset EU-alueen ulkopuolisiin maihin on tehtävä erikseen maittain. Lisäksi hakemusten hyväksymiskriteerit eroavat maittain: esimerkiksi tuotteen integroidulle osalle voi saada mallisuojan EU-alueella, muttei useimmissa maissa, kuten vaikkapa Kiinassa.

Hakemuksen teossa kannattaa turvautua ammattilaiseen. Oikean luokituksen lisäksi tuote pitää esittää niin, että tuotteen ulkomuoto käy yksiselitteisesti ilmi eri kulmista ja siten, että suoja saadaan mahdollisimman vahvaksi.

Mallisuojahakemuksessa tuotteen ulkomuoto, tai pintarakenne, jos malli koskee pintarakenteen ulkonäköä, esitellään esimerkiksi viiva- eli linjapiirustuksina, tai tietokonekuvina (CAD-kuvina), tai joskus valokuvina. Malliin voi sisältyä värejä.

Huolellisuus ja osaaminen on erittäin tärkeää. Esimerkiksi, jos malli esitetään valokuvilla, valokuvissa ei saa olla suojattavan mallin lisäksi mitään ylimääräistä, koska lopullinen suoja koskee kaikkea kuvassa olevaa. Värikuvissa suoja tyypillisesti koskee tuotetta vain kyseisessä värissä, eli vaarana on, että kilpailija voi laillisesti kopioida tuotteen ulkomuodon toisen värisenä kuin kuvissa.

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Vaihtoehto patentille – näin käytät mallisuojaa ja hyödyllisyysmallia tehokkaasti

Graafiset käyttöliittymät – mallisuojauksen nouseva sovellusalue

Muotoilun monipuolinen suojaus kannattaa

Turvaa yrityksesi ainutlaatuisuus