IPR-strategia  ⋅   Mallioikeudet  ⋅   IPR-tietoa

Muotoilun monipuolinen suojaus kannattaa

24.02.2018
Takaisin

15.1.2018

Koska muotoilu on tänä päivänä olennainen osa arkisiakin esineitä, yritysten on tärkeää suojata tuotteidensa muotoilu siten, ettei se ole toisten kopioitavissa. Monipuolisuus on usein avainsana tehokkaaseen suojaukseen.

 

Monipuolinen suojaus tarkoittaa mallioikeuslainsäädännön mahdollistamien suojauskeinojen hyödyntämistä, sillä mallioikeus on nimenomaisesti tarkoitettu ulkomuodon suojaamiseen. Euroopassa ja useissa muissa maissa mallisuojaa voi hakea koko tuotteen lisäksi myös tuotteen osalle, esimerkiksi tuotteen jollekin yksityiskohdalle.

Mallirekisteröintistrategiaa suunniteltaessa onkin aluksi syytä selvittää, mikä tuotteessa todellisuudessa edustaa uutta muotoilua ja olisi syytä saada suojan piiriin. Jos uusi muotoilu kohdentuu pikemminkin tuotteen osiin tai yksityiskohtiin kuin kokonaisuuteen, on tarkoituksenmukaista suojata osat tai yksityiskohdat yhdessä tai erikseen kokonaisuuden lisäksi.

Mallioikeus soveltuu myös hyvin monenlaisten tuotteiden suojaamiseen; mm. Euroopassa mallina voidaan suojata sellaisetkin kohteet kuin käyttöliittymät ja ikonit.

Koska mallioikeuden voimassaolo ei yleensä edellytä sitä, että tuotetta käytettäisiin todellisuudessa, on suojausstrategiaa mahdollista rakentaa myös siten, että suojataan oman tuotteen ympäriltä mahdollisimman paljon erilaisia variantteja. Vaikka variantteja ei itse hyödyntäisikään, voidaan rekisteröinneillä estää kilpailijaa tekemästä ainakaan tuotteen ilmeisimpiä muunnoksia.

Myös muilla IPR-oikeuksilla kuin mallioikeudella on olennainen merkitys muotoilun suojaamisen kannalta.

Mallioikeus, tavaramerkki, patentti – vai yhdistelmä?

Tavaramerkin ja mallioikeuden kohteet ovat usein päällekkäiset. Esimerkiksi tavaramerkillä perinteisesti suojattavia kaksiulotteisia kuvioita (logoja) voi mm. Euroopassa suojata myös mallioikeudella. Lisäksi tuotteen ulkoasun voi mallioikeuden ohella suojata myös kolmiulotteisella tavaramerkillä. Tavallisimmin 3D-tavaramerkillä suojataan erilaisia tuotepakkauksia, kuten pulloja, hajuvesipulloja, pesuaine- ja elintarvikepakkauksia. Myös itse tuotteen ulkomuoto on suojattavissa tavaramerkillä: esimerkiksi suklaapatukan erikoinen muoto voi olla tavaramerkki. Tavaramerkiltä edellytetään, että se on erottamiskykyinen, sillä tavaramerkin tarkoituksena on erottaa omat tavarat toisten vastaavista tavaroista.

Myös patentilla ja hyödyllisyysmallilla voi joskus suojata saman kohteen kuin mallioikeudella. Patentti tai hyödyllisyysmalli tulee muotoilun suojamuotona kysymykseen silloin, kun tuotteessa on jokin uusi tekninen ratkaisu, joka ilmenee ulkomuodossa. Tekijänoikeus, jota ei rekisteröidä, antaa puolestaan suojaa itsenäisille ja omaperäisille teoksille ja suojaa siten myös muotoilun tuotteita. Käyttöesineiden kohdalla teoskynnystä on kuitenkin yleensä pidetty korkeana.

Saman kohteen suojaaminen päällekkäin useammalla suojamuodolla ei ole turhaa, sillä eri suojamuodot antavat toisiinsa nähden erilaista suojaa ja siten sopivat käytettäväksi erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi tavaramerkki antaa yksinoikeuden merkin käyttöön kaupallisena tunnuksena koskien samoja tai samankaltaisia tavaroita, mallioikeus taas (eräin rajoituksin) yksinoikeuden mallin kaikenlaiseen hyväksikäyttöön. Toisaalta mallioikeus voi olla voimassa vain rajoitetun ajan, Euroopassa enintään 25 vuotta, kun taas tavaramerkin suoja-aikaa ei ole rajoitettu.

Myös suojan saamisen edellytyksiä ja suoja-alan laajuutta arvioidaan eri kriteerein eri suojamuotojen kohdalla. Näin ollen esimerkiksi samaa tuotetta koskevat tavaramerkki- ja mallihakemukset voivat menestyä hakemusvaiheessa eri tavoin; esimerkiksi mallihakemus voidaan mitätöidä tai hylätä ja tavaramerkkihakemus rekisteröidä. Samoin voidaan loukkaustilanteessa päätyä siihen, että toista yksinoikeutta on loukattu, mutta toista ei.

Mitä moninaisemmaksi suojaverkko on tehty, sitä paremmin sen avulla voidaan puuttua kopiointi- ja muihin loukkaustapauksiin. Aktiivinen ja järjestelmällinen suojauspolitiikka toimii myös ennaltaehkäisevästi. Eri suojaustapojen kartoittaminen ja hyödyntäminen kannattaa.

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Matalan kynnyksen mallisuoja pysäyttää kilpailijat lähtökuoppiin

Vaihtoehto patentille – näin käytät mallisuojaa ja hyödyllisyysmallia tehokkaasti

Graafiset käyttöliittymät – mallisuojauksen nouseva sovellusalue