Skip to content

Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja maailma uudistuvat jatkuvasti – IPR-juristi kehittää osaamistaan samaa tahtia

21.10.2019

21.10.2019

IPR-juristi Hannes Kankaanpää muuttuu ketterästi konsultista projektipäälliköksi, sillä Kolsterin legal-yksikössä työnkuva on juuri niin laaja kuin oma osaaminen. Rohkeutta ja halua selvittää asioita tarvitaan, kun palvellaan uusien teknologioiden ja tuotteiden luojia.

Pelaamme pääsääntöisesti omilla vahvuuksillamme, eli IPR:ään liittyvällä erityisosaamisella. Työtehtäväni voivat kuitenkin vaihdella maan ja taivaan välillä, sillä pyrimme palvelemaan asiakasta yhden luukun periaatteella.

Vahvuuteni on monipuolinen IPR-osaaminen juridiikasta, sopimuksista ja riidoista aina kaupallistamiseen, hinnoitteluun ja arvonmääritykseen. Ydinosaamiseni on kuitenkin ohjelmistoissa ja ohjelmistoihin liittyvässä IPR:ssä, kuten tekijänoikeuksissa, patenteissa ja esimerkiksi open source –lisensseissä ja ohjelmistoihin liittyvissä sopimuksissa.

Tehtävieni kirjo on laaja. Tällä hetkellä teen muun muassa laajaa selvitystä, jossa eräs ulkomainen yritys haluaa siirtää koko liiketoimintansa, tytäryhtiönsä, varansa ja osakkaansa ulkomailta Suomeen perustettavaan yhtiöön. Yrityksen koko IP on käytännössä ohjelmistoa, joten sen maasta toiseen siirtämiseen liittyy liuta selvityksiä, sopimuksia, vientivalvontaa, verotusasioita sekä tietynlaisia yhtiöoikeudellisia ja kirjanpidollisia kysymyksiä. Tiettyjä palasia on hankittava kumppanien kautta, joten toimin myös eräänlaisena projektipäällikkönä IPR-kokonaisuutta hallinnoidessani.

Kiinnostuitko Kolsterista? Katso avoimet työpaikat.

”IPR-riskeistä voi tehdä mahdollisuuksia”

Liiketoiminnassa IPR:llä on pitkään ollut hiukan negatiivinen kaiku. Monet yritykset keskittyvät siihen vain riskienhallinnan näkökulmasta. Paras tulos kuitenkin saavutetaan, kun IPR ja siihen liittyvät toiminnot nähdään kiinteänä osana omaa liiketoimintaa. Siihen taas tarvitaan selkeä ja jatkuvasti päivittyvä IPR-strategia osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.

Juridiikka perustuu perinteisesti riskien minimointiin, mutta liiketoiminnassa ja erityisesti uutta luotaessa riskejä on väistämättä joskus otettava. Sen täytyy kuitenkin aina tapahtua tietoisesti ja mahdollisimman harkitusti. Uutta luodessa tulee säännöllisesti vastaan tilanteita, joissa tulkitsemme lainsäädäntöä uudesta näkökulmasta tai teemme sopimusta palvelusta, jollaista ei ennestään ole olemassa. Silloin ratkaisut vaativat luovuutta. Työssäni pyrinkin useimmiten riskien korostamisen sijaan ratkaisujen ja mahdollisuuksien löytämiseen, toki asiakasta ja hänen tilannettaan herkällä korvalla kuunnellen.

”Poteroista huutelu ei kannata”

Ennen Kolsteria toimin vuosikymmenen juristina ja IPR-managerina VTT:llä. Vastasin ohjelmistosalkusta ja siihen liittyvästä IPR:stä sekä ohjelmistojen lisensoinnista ja kaupallistamisesta. Pidin siitä, että työ ei ollut puhtaan juridista. Sain olla tekemisissä nimenomaan IPR:n kanssa, ja erityisesti kaupallistaminen sekä uusien teknologioiden parissa työskentely oli mieluista.

Kolsterilla taas pääsen hyödyntämään osaamistani vieläkin laajemmin ja auttamaan eri kokoisia ja näköisiä yrityksiä IPR-asioissa. Toisinaan minulla on asiakastapaamisia tai sitten teen sopimusluonnoksia, muistioita, valuaatioraportteja tai hoidan riita-asiaa. Teen myös tiivistä yhteistyötä talon kaikkien patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten kanssa.

Legal-yksikkömme on suhteellisen uusi, ikään kuin talon sisäinen start-up. Työltämme odotetaan vankkaa laatua ja samalla uuden kehittämistä ja kokeilua, eikä syvään juurtunutta jäykkää toimintamallia ole rasitteena. Sellainen työympäristö houkutteli.

Vastaani tulee jatkuvasti uudenlaisia kysymyksiä, joihin ei ole valmiita vastauksia. Siksi työssäni on tartuttava rohkeasti uuteen, selvitettävä, mitä ei tiedä ja luotettava omaan osaamiseen kaikesta huolimatta. Jotta pärjää, on oltava joustava, tarkka ja siedettävä painetta. On myös osattava neuvotella. Parhaaseen tulokseen ei yleensä päästä vetämällä hampaat irvessä kotiin päin ja luomalla vahvaa vastakkainasettelua. Kaikille tehdyille ehdotuksille on oltava järkevät perustelut. Paras lopputulos syntyykin perustelemalla ja kuuntelemalla, eikä jankkaamalla ja omista poteroista huutelemalla.  

”Voiko tekoäly olla keksijä tai teoksen tekijä?”

Minulla ei koskaan ole ollut selkeää urasuunnitelmaa. IPR-juridiikasta kiinnostuin vähitellen opintojeni aikana. Siihen vaikuttivat julkisuudessa käsitellyt IPR-asiat sekä se, että IPR-oikeudet liittyivät vahvasti itsekin kuluttamiini asioihin: kirjoihin, elokuviin, peleihin sekä muihin kuluttajatuotteisiin ja teknologiaan. Niihin aikoihin myös Google ja muut isot toimijat koettelivat lainsäädännön rajoja liiketoiminnallaan ja uusilla projekteillaan. Open source- ja ohjelmistokysymykset astuivat kuvaan myöhemmin opintojen ja töiden kautta.

Kiinnostuksen herättyä halusin syventää osaamistani ja laajentaa näkemystäni erityisesti IPR:n kaupallisesta puolesta siinä määrin, että aloin suorittaa toista tutkintoa. Ohjelmisto-osaamisen lisäksi hallitsenkin IPR:n osa-alueista patentit, tavaramerkit, tekijänoikeuden, loukkaukset, sopimusoikeuden, kaupallistamisen ja lisensoinnin. Lisäksi teen yrityksille IPR-arvonmääritystä eli valuaatiota.

Tällä alalla ei ole koskaan valmis. Kiinnostus uutta kohtaan on välttämättömyys, sillä lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja maailma kehittyvät jatkuvasti. Jatkuvasti tulee lisää uusia liiketoimintamalleja, teknologioita sekä erilaisia alustoja, joiden puitteissa tai päällä liiketoimintaa harjoitetaan. Ne vaikuttavat asiakkaan markkinaan sekä toimeksiantokohtaisesti myös heidän neuvotteluasemaansa. Esimerkiksi tekoälyyn liittyvä keskustelu on edennyt siihen, että voimme odottaa ensimmäisiä virallisia kantoja muun muassa siitä, voiko tekoäly olla keksijä tai tekijänoikeusmielessä teoksen tekijä. Uusi tekijänoikeusdirektiivi ja tavaramerkkilaki ovat myös tuoneet IPR-lainsäädäntöön muutoksia, puhumattakaan brexitistä. Kauppasodatkin ovat näkyneet työpöydälläni.

Lue toinen uratarina: Uusien teknologioiden taituri saa virtaa haasteista

”Selvitystöissä apuna on tekoäly”

Vaikka työnteko digitalisoituu, ihmistä ei tästä ammatista voi täysin ulkoistaa. Ongelmanratkaisu, tulkinta ja luovaa panosta vaativa työ eivät ole kovin helposti koneistettavissa. Lisäksi inhimillisellä vuorovaikutuksella on IPR-alalla samoin kuin juridiikan alalla vielä suuri merkitys.

Rutiinityötä toivottavasti kuitenkin automatisoidaan enemmänkin juridiikkaan liittyvillä teknologioilla ja uusilla työkaluilla ja apuvälineillä. Jo nyt käytämme IPR-työn tukena ja selvitystöiden apuna monia teknologioita, kuten automaattista sopimusten luontia, sopimuksenhallintajärjestelmiä, älykkäitä analyysityökaluja ja tekoälypohjaisia ratkaisuja. Olemassa on myös erilaisia tietoa visualisoivia työkaluja, kuten patenttien maisema-analyyseissä käytettäviä palveluita.

IPR-salkun hallintaan ei kukaan ole vielä kyennyt luomaan kovin sulavia ja kaiken tarpeellisen kattavia digitaalisia järjestelmiä, vaikka yritystä on ollut.

Hannes Kankaanpää
hannes.kanpaanpaa@kolster.fi
040 920 8703

Katso Kolsterin avoimet työpaikat.

Haluatko IPR-ammattilaiseksi?