Skip to content

Valitse IPR-kumppani viisaasti – nämä neljä vinkkiä auttavat

24.08.2022

IPR-kumppanin valinta voi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen arvon nousuun, joten sitä kannattaa pysähtyä miettimään monelta kantilta. Erityisen hyödyllistä on, että saat kaikki keskeiset IPR-palvelut samasta paikasta ja tiedät, että kumppanisi on käytössäsi myös tulevaisuudessa – hakemus- ja väiteprosessi kun voi kestää jopa vuosia. Hyvä kumppani auttaa asiakastaan onnistumaan ja menestymään. Kolsterin toimitusjohtaja Timo Helosuo erittelee tekijöitä, jotka IPR-kumppanin valinnassa on tärkeää muistaa.

1. Edellytä IPR-kumppanilta laajaa palvelupalettia

Yrityksen brändin ja IPR:n hoitaminen kokonaisuutena on tätä päivää, sillä se edesauttaa yrityksen arvon rakentamista uudella tavalla. Yrityksen IPR-kumppanin valinnassa tärkeä laatutekijä onkin se, että kumppani pystyy tarjoamaan monipuolisen palvelukokonaisuuden. Kun sen verkostot ja resurssit ovat kunnossa, palveluja on tarjolla laajasti eri tarpeisiin sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Innovaatiot ja IPR sen eri muodoissa sekä brändiarkkitehtuurin hallinta ovat avainroolissa yrityksen arvon muodostumisessa. Kokonaisuus rakentuu vahvan patenttisalkun, puhuttelevan muotoilun, asiakkaiden mieleen jäävien tavaramerkkien sekä vipuvoimaa antavien lisensointisopimusten kokonaisuudesta. Kun nämä ovat kunnossa, jokainen markkinointiin käytetty euro antaa paremman tuoton.

Mitä monipuolisemmin palveluntarjoaja pystyy hoitamaan myös mallisuojat, toiminnanvapausselvitykset, tekniikan eri alojen keksinnöt, IPR-strategian ja muut tarpeet, sitä kustannustehokkaampaa kumppanuus on. Aikaa ja työntekijöiden resursseja säästyy, kun jokaista toimeksiantoa ei jouduta miettimään, kilpailuttamaan ja tilaamaan erikseen eri palveluntarjoajilta.

2. Tarkista IPR-kumppanin vakavaraisuus

IPR-kumppania valitessa kannattaa varmistaa, että kumppanilla on taloudelliset edellytykset toimia myös haastavina aikoina. Tästä kertoo esimerkiksi kumppaniyrityksen luottoluokitus. Paljon kertoo myös se, kuinka pitkään yritys on toiminut alalla ja millaisia asiakkaita sillä on. Yrityksen saamat tunnustukset ja suositukset puhuvat omaa kieltään työn laadusta.

Luotettavuuden ja laadun merkki on myös se, miten palveluntarjoaja kantaa vastuuta virheistä, joita se tai sen yhteistyökumppanit mahdollisesti tekevät. Vastuutiedot on kirjattu yleisiin sopimusehtoihin, ja niihin kannattaa aina tutustua ennen yhteistyösopimuksen allekirjoittamista.

Laadusta tinkiminen voi olla IPR-asioissa kohtalokasta. Huonosti laadittu patenttihakemus saattaa vesittää koko suojaamisen tavalla, jota ei pysty paikkaamaan jälkeenpäin. Jos ensisopimus on tehty puutteellisesti, patentointiprosessin myöhempien vaiheiden kustannukset voivat nousta merkittävästi tai rahat mennä jopa kokonaan hukkaan, jos patentti jää saamatta. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun pohtii tarjolla olevien palvelujen hinta-laatusuhdetta.

3. Varaudu IPR-kumppanin valinnassa tulevaisuuden tarpeisiin

IPR-prosessit ovat usein vuosien pituisia. Siksi on tärkeää selvittää etukäteen, pystyykö kumppani hoitamaan pitkätkin prosessit alusta loppuun asti. Vaikkapa vuosia kestävän patentointiprosessin uskominen vain yhden henkilön varaan on riskialtista, koska asiantuntija saattaa esimerkiksi vaihtaa työpaikkaa tai sairastua.

Joskus IPR-palveluiden tarve herää akuutisti, kun yritys tarvitsee pikaisesti vaikkapa yksittäisen uuden keksinnön patenttihakemuksen virastoon, tavaramerkkihakemuksen tai lisenssisopimuksen. Yksittäisestä tarpeesta saattaa kuitenkin käynnistyä pitkäkestoinen prosessi tai uusien IPR-tarpeiden ketju. Siksi kumppanin valinnassa kannattaa ajatella nykyhetkeä pidemmälle.

Kun yritys valitsee kokonaisvaltaisesti palveluita tarjoavan IPR-kumppanin, se varautuu jo samalla mahdollisiin liiketoimintaympäristönsä muutoksiin tai strategiansa ja toimintansa kehittymisen vaatimiin uusiin IPR-tarpeisiin.

4. Varmista IPR-kumppanin sujuva digiasiointi

Kun asiakas pystyy lähettämään yhteydenottonsa IPR-kumppanilleen sähköisesti, hän myös saa siihen usein nopeasti vastauksen. Näin yhteistyö pääsee sujuvasti käyntiin.

Yrityksen kyky digitaalisiin palveluihin kannattaa siis varmistaa. Se edellyttää huolellisesti rakennettua ja testattua digitaalista infrastruktuuria ja ammattimaisesti hoidettua tietoturvaa, jonka koko henkilöstö on omaksunut. Tämän ansiosta asiakastapaamiset, laskut, käännökset, määräpäivien valvonta ja kommunikointi virastojen kanssa hoituvat sujuvasti myös etäyhteyksin.

Lisäksi IPR-toimiston kumppaniverkoston on kyettävä samaan. Esimerkiksi Kolsterin koko maailman kattavan verkoston tasokkaat IPR-kumppanit on valikoitu vahvan, monipuolisen osaamisensa ja luotettavuutensa lisäksi sillä perusteella, että ne pystyvät toimimaan myös poikkeusoloissa ja asiakkaan kannalta kustannustehokkaasti.

OTA YHTEYTTÄ