Skip to content

Patenttisalkku houkutti ostajia ja nosti uuden liiketoiminnan siivilleen – Ekahau parantaa nyt tekoälyn avulla langattomia verkkoja

06.05.2020

6.5.2020

Kannattaa kuunnella asiakasta! Kun sivutuote osoittautui alkuperäistä bisnesideaa paremmaksi, Ekahau uskalsi muuttaa suuntaa. Nyt Ekahau tekee juuri sitä, mitä asiakkaat haluavat: helppokäyttöisiä työkaluja langattomien lähiverkkojen suunnitteluun ja optimointiin. Merkittävä patenttisalkku mahdollisti hyppäyksen uuteen liiketoimintaan ja vahvaan kasvuun.

Ekahaun tarina on muistutus yksinkertaisesta bisnesideasta: kysytään asiakkailta, mitä he haluavat, ja sitten tehdään se. Ja jos sivutuotteelle alkaa olla enemmän kysyntää kuin päätuotteelle, on aika luoda uusi strategia.

Vuonna 2000 perustettu Ekahau tunnettiin vuoteen 2016 saakka johtavana sisäpaikannusjärjestelmiä kehittävänä yrityksenä. Sillä oli hallussaan globaalisti ainutlaatuista ja kilpailijoista erottavaa älykästä teknologiaa ihmisten, laitteiden ja muiden kohteiden paikantamiseen langattomissa verkoissa. Se loi alan standardit, ja paikannustarkkuudesta puhuttaessa vertailuarvona käytettiin yleisesti Ekahaun tarkkuutta.

Sovelluskohteita riitti sairaaloista tehtaisiin, voimalaitoksiin, kaivoksiin ja kauppakeskuksiin. Kun Ekahau läpäisi Yhdysvaltain avaruushallinnon NASA:n testit, avaruuskaan ei enää ollut rajana. Teknologia oli tarkasti suojattu useilla patenttiperheillä yhtiön päämarkkinoilla Yhdysvalloissa.

Ylivertaisesta teknologiasta huolimatta isoja järjestelmäkauppoja tuli harvakseltaan, eivätkä sijoittajien odotukset myynnin huimasta kasvusta toteutuneet.

Valoa pilkotti kuitenkin yllättävästä paikasta: sivutuotteesta. Varsinaisen tuotteen rinnalla järjestelmien myyntiä tukemaan kehitetty tietokoneohjelma alkoi kerryttää tasaista liikevaihtoa. Kun se osoittautui alkuperäistä bisnesideaa paremmaksi, omistajat tekivät rohkean päätöksen ja laittoivat pääliiketoiminnan myyntiin.

Patentit, kaksi yrityskauppaa ja uusi suunta nostivat kasvu-uralle

Yhtiön uusi suunta sinetöitiin keväällä 2016 liiketoimintakaupassa, jossa yhtiö myi alkuperäisen paikannusliiketoiminnan yhdysvaltalaiselle AIRISTA Flow:lle. Kuudentoista vuoden aikana patenttikumppani Kolsterin kanssa rakennettu merkittävä patenttisalkku siirtyi kaupan mukana.

”Teknologiaomistajuudella oli iso merkitys yrityskaupassa ja yhtiön arvostuksessa. Ja vaikka patentit vaihtoivat omistajaa, ne ovat edelleen Ekahaun uudenkin liiketoiminnan perustana. Meillä on niihin käyttöoikeus uusissa tuotteissamme – uudenlaisessa käyttötarkoituksessa”, Ekahaun tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava Ari Tourunen kertoo.

Ekahau_Ari Tourunen_Vice President, R&D

Sivutuotekin vei myyntiin ja uuteen kasvuun

Ensimmäisen yrityskaupan jälkeen pöhinä Ekahaun ympärillä jatkui.

Sivutuotteesta rakentui uusi päätuote: laaja Ekahau-ohjelmistotuoteperhe ja sitä tukeva maailman ensimmäinen verkonhallintaan suunniteltu mittalaite Ekahau Sidekick®. Ohjelmistot ja mittalaite on kehitetty langattomien lähiverkkojen suunnittelun eri vaiheisiin selvittämään muun muassa, paljonko erilaisissa kohteissa tarvitaan tukiasemia ja miten ne kannattaa sijoittaa suuriin ja monimutkaisiin tiloihin, jotta WiFi-verkot toimivat mahdollisimman hyvin. Työkalut ovat osoittaneet markkinoilla paikkansa helppokäyttöisinä, nopeina ja kustannustehokkaina ratkaisuina.

Syksyllä 2018 amerikkalainen pörssiyhtiö J2 Global osti uudestisyntyneen Ekahaun. Yritys tunnetaan Suomessa paremmin Ziff Davis ja Ookla -tytäryhtiöistään.

Kaupan yhteydessä suomalainen pääomasijoittaja ja suurin omistaja Nexit Ventures teki historiansa suurimman irtautumisen. Kauppahinta on salainen, mutta talouslehdistössä sen on arvioitu olleen yli sata miljoonaa.

”Ekahau Sidekick® -konsepti oli suojattu, ja olimme ehtineet aloittaa patenttisalkun rakentamista jo uuteenkin liiketoimintaan. Tässäkin yrityskaupassa tehtiin tarkka IPR due diligence -arviointi hallussamme olevista patenteista ja tavaramerkeistä. Uudelle omistajalle brändi ja sen suojaus olivat tärkeitä asioita”, Tourunen kertoo.

Kauppa antoi Ekahaun kasvulle siivet. Se sai merkittäviä lisäresursseja nopeasti kasvavan asiakaskunnan palvelemiseen Yhdysvalloissa, Euroopassa ja uusilla kasvumarkkinoilla Aasiassa. Yhtiöllä on jo yli 15 000 asiakasta, ja yli 30 prosenttia Fortune 500 -yhtiöistä operoi langattomia verkkojaan Ekahaun työkalujen avulla. Omat verkkonsa omistavien organisaatioiden lisäksi asiakkaina on sekä isoja että pieniä systeemi-integraattoreita, jotka suunnittelevat ja rakentavat erilaisia IT-ratkaisuja, kuten verkkoja.

”Arvioimme, että uusista alan asiakkaista Ekahaun osuus on selvästi yli puolet, eli me hallitsemme globaalisti tätä markkinaa.”

Ekahau Sidekick®

Tuotekehitys jatkuu Suomessa – lisää tekoälyä ja brändiarvoa tuotteisiin

Ekahaun investoinnit tuotekehitykseen ovat kasvaneet tasaista tahtia samassa suhteessa myynnin ja liikevaihdon kasvun kanssa. Vahva tuotekehitys heijastuu sekä patentti- että tavaramerkkisuojaukseen.

Teknologiapatentoinnin ytimestä löytyy verkonsuunnittelun algoritmeja, automatiikkaa, heuristiikkaa, matemaattisia malleja ja tekoälyä. Niiden avulla on mahdollista mallintaa monimutkaisia rakennuksia yksinkertaisesti, suunnitella kustannustehokas WiFi-verkko mahdollisimman automatisoidusti ja sitten validoida, että se myös toimii hyvin ja laadukkaasti.

”Olemme tehneet ohjelmiston käytettävyyden niin helpoksi, että suurin piirtein yhtä nappia painamalla saat tehtyä verkkosuunnitelman, joka on todennäköisesti parempi kuin merkittävä osa alan ammattilaisista olisi käsin tehnyt. Ohjelmisto käy hetkessä läpi miljoonia eri kombinaatioita.”

Tulevaisuudessa Ekahaun tavoitteena on tehdä työkaluista – ja sen myötä verkoista – vielä parempia.

Vianetsinnän ja verkko-ongelmien ratkaisun ja raportoinnin alueilla on paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Teemme merkittävän teknologiaharppauksen hyödyntämällä automatiikkaa, dataa ja tekoälyn mahdollisuuksia entistä tehokkaammin”, Tourunen visioi.

Uudet tuotteet suojattiin tavaramerkeillä

Osana Ziff Davisia Ekahaun tavaramerkit ja brändi ovat nousseet entistä tärkeämpinä IP-pääomina patenttien rinnalle.

Viime keväänä Ekahau julkisti uuden sukupolven ohjelmiston ja tuoteperheen alkuperäisen pc-softan muuntuessa pilviratkaisuksi ja mobiilisovellukseksi. Uuden tuotepaletin ohjelmistotuotteet Ekahau HeatMapper®, Ekahau Pro®, Ekahau Connect®, Ekahau Survey®, Ekahau Cloud®, Ekahau Capture® ja Ekahau Connect® suojattiin tavaramerkeillä.

”Kolsterin tavaramerkkiasiamies Kristiina Kaislisto hoiti puolestamme rekisteröinnit päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Samalla laajensimme pääbrändin suojausta myös tulevaisuuden tärkeille kasvumarkkinoille Kiinaan ja Japaniin.”

Ekahau Analyzer

Patentoinnissa jatkuvan yhteistyön kumppanuusmalli toimii parhaiten

Teknologiaomistajuutta vahvistetaan patentoimalla uudet ohjelmistokeksinnöt.

”Patenttien rooli on varmistaa, että Ekahaun teknologiamaine säilyy vahvana. Kun meillä on teknologiaomistajuutta, meillä on myös mahdollisuus neuvotella tasavertaisina kumppaneina erilaisten yhteistyötahojen kanssa ja ilman pelkoa siitä, että joku toinen tulisi markkinoille samanlaisilla ideoilla”, Tourunen sanoo.

Hän kertoo arvostavansa pitkäaikaista patenttikumppanuutta. Kolsterilla Ekahaun teknologiaan ja ohjelmistokeksintöjen patentointiin on perehtynyt ICT-alan hyvin tunteva Marjut Honkasalo.

”Yhteistyössä jatkuvuus on äärimmäisen hyvä asia Ekahaun kaltaiselle yritykselle, jossa uudet keksinnöt liittyvät aina johonkin tiettyyn teknologia-alueeseen, johon voi tulla monia patentteja. On hyvä toimintamalli, että sopivan teknologiataustan omaava patenttiasiamies perehtyy asiaan syvällisemmin. Hän pystyy sisäistämään tuotekonseptit, ja seuraavien patenttien työstäminen on paljon rivakampaa.”

Tourusesta on tärkeää, että keksijät ja patenttiasiamies kasvavat tiimiksi.

”Ekahaulla olemme pyrkineet sellaiseen malliin, jossa patenttiasiamies on mahdollisimman tiivis osa teknologiatiimiämme. Aina kun on ollut mitä tahansa ohjelmistopatentteihin liittyviä kysymyksiä, olemme lähestyneet Marjutia aika avoimesti, joskus jopa ennen kuin keksintöilmoitustakaan on vielä tehty. Olemme saattaneet pallotella ajatuksia ja sparrailla jo hyvin aikaisessa vaiheessa.”

Ekahau_Better WiFi

Patenttiasiamieheltä tukea keksintöjen tunnistamiseen

Tuttu IP-asiantuntija voi auttaa myös tulevaisuuden menestyskeksintöjen hahmottamisessa ja suojaamisessa.

Ekahaulla kaikkia työntekijöitä kannustetaan olemaan innovatiivisia. Tourunen on silti hiukan huolissaan siitä, jääkö keksintöjä tunnistamatta.

”Minulla on vahva ajatus siitä, että tämä on yleisesti ottaen kaikille yrityksille ja erityisesti softa-alalla jonkinasteinen ongelma. Emme ehkä käytä kaikkea sitä potentiaalia, mikä keksinnöistä voisi olla saatavissa.”

"Riskinä on, että lopputuotteisiin lipsahtaa keksintöjä, jotka olisi kannattanut suojata patentilla", Tourunen sanoo. Hän on pohtinut siihen myös ratkaisua.

”Pitää istua alas tiimin kanssa. Kolsterin kaltainen ulkopuolinen, alaa tunteva asiantuntija voisi auttaa koko tuotekehitystiimiä tunnistamaan entistä paremmin, mitä patentoinnin arvoiset keksinnöt voisivat Ekahaulla olla.”

Tourusella onkin jo suunnitelmissa kutsua patenttiasiamies paikalle, kun tuoteominaisuuksia ja niiden toteutusratkaisuja vasta ideoidaan. Samalla jokainen tiimissä pääsee oppimaan, mitä keksinnöllisyys lopulta tarkoittaa.

”Tiimin sparraaminen keksintöjen tunnistamiseen ja patentoitavuuksien pohdintaan on äärettömän tärkeää!”

Ekauhau_New tool to win the war against bad networks

Tarvitsetko sparrausta keksintöjen tai brändin suojauksessa?

OTA YHTEYTTÄ

Marjut Honkasalo
Partner, European Patent Attorney
marjut.honkasalo@kolster.com
050 524 2413

Kristiina Kaislisto
Partner, European Trademark and Design Attorney
kristiina.kaislisto@kolster.com
050 524 2416

 
Lue lisää ICT-alan asiakastarinoita:

Hookle patentoi somesovelluksen ja koukutti Googlen

Sarjayrittäjä toi tekoälyn laduille, mikroaaltouuneihin ja kipupotilaiden hoitoon

KNL Networks digitalisoi maailman merien tietoliikenteen