Mallioikeudet  ⋅   Blogit  ⋅   IPR-tietoa

Onnistunut muotoilu tuottaa kauppaa – näin turvaat tehdyt investoinnit

10.06.2020
Takaisin

Kun yritys onnistuu muotoilussaan, sillä tehdään varmasti kauppaa. Muotoilun suojauksessa Suomi on kuitenkin jäänyt jälkeen EU-alueen parhaista muotoilumaista. Kolsterin IPR-lakimiehet kannustavat kaikenkokoisia yrityksiä pohtimaan muotoilun suojausta osana uusien tuotteiden suojausstrategiaa. Muotoilussa ja sen suojauksessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia!

Mallirekisteröinnit tuottavat kaupallista satoa pitkään

Muotoiluun kiinteästi liittyvien alojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta on noussut merkittävästi 1990-luvun puolesta välistä alkaen. Myös yritysten aktiivisuus muotoilun suojauksessa on nousussa. Silti kilpailijamaat EU-alueella hyödyntävät muotoilun voimaa ja suojaavat muotoilunsa järjestelmällisemmin kuin suomalaiset yritykset. Suomi on altavastaajan asemassa, kun verrataan mallisuojien määriä eri EU-maiden välillä väestöön suhteutettuna.

Tanskassa yhteisömallijärjestelmästä osataan ottaa hyöty irti. Vuonna 2019 Tanskassa jätettiin 1 899 yhteisömallihakemusta. Tanskaa suurempi Ruotsi jätti 1 649 yhteisömallihakemusta – ja Suomi vain 761 hakemusta. Vertailun vuoksi mainittakoon, että pikkuruisessa Luxemburgissakin tehtiin 377 yhteisömallihakemusta, joten aihetta tyytyväisyyteen ei meillä ole.

Lue yhteisömallirekisteröintien viimeisimmät tilastot EUIPOn raportista.

Lue myös yhteisömallirekisteröintien globaalista kasvusta vuosina 2010-2019. Kiina on vuoden 2019 kovin kasvaja.

Mallisuojausta käytetään Suomessa eniten huonekaluissa, ruokailuvälineissä sekä sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteissa. Yleisesti ottaen kuluttajatuotteissa muotoilu korostuu. Mielestäni suomalaiset yritykset voisivat käyttää muotoilua ja muotoilun suojausta liiketoiminnassaan vielä paljon nykyistä tehokkaammin. Siellä piilee käyttämättömiä mahdollisuuksia.

Muotoilun suojauksen tulisi olla säännöllistä ja jatkuvaa työtä. On hyvä muistaa, että useimpien yritysten kotimarkkina on Eurooppa. Yhteisömallisuoja on voimassa 25 vuotta, kunhan huolehtii rekisteröinnin uudistamisesta viiden vuoden välein. Mallirekisteröinnit tuottavat satoa pitkään. Tällainen mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää.”

Kaikenlaista muotoilua voi ja kannattaa suojata

Yritykset ovat viime vuosina alkaneet ajatella muotoilua osana tuotteidensa brändiä. Muotoilu ja tuotebrändit ovat selkeitä kilpailuvaltteja. Muotoilulla herätetään ostopäätös, joten se on kaupallisesti arvokasta suojattavaa omaisuutta. Ellei suojausta ole, tuote on usein vapaasti kopioitavissa ja muiden hyödynnettävissä. Tuotteita myös kopioidaan kiihtyvällä tahdilla, ja loukkauksiin liittyviä riita-asioita on yhä enemmän.

Kaikenkokoiset yritykset suojaavat nykyisin muotoilua. Isoilla yrityksillä on toki paremmat mahdollisuudet rekisteröidä mallioikeuksia laajasti ja myös puolustaa oikeuksiaan, mutta pienetkin yritykset hyötyvät rekisteröinneistä, sillä jo niiden olemassaolo saattaa estää kopiointia. Mallioikeudella on pelotevaikutus siinä missä patentillakin.

Suojaus myös viestii siitä, että itse arvostaa omaa tuotettaan; lisäksi aineeton omaisuus tuo liikearvoa. Suojaamisen kynnystä ei kannata asettaa liian korkealle. Kaikenlaista muotoilua voi ja kannattaa suojata. Mallisuoja tai tavaramerkki on pienellekin yritykselle kustannustehokas tapa suojata omaa osaamistaan pitkälle tulevaisuuteen.   

Verkkosivujen muotoiluun kiinnitetään paljon huomiota. Internet on massiivinen sähköinen kauppapaikka, ja yrityksen 'brand design' houkuttelee ostamaan myös verkossa.

Graafinen design on yrityksille yhä tärkeämpää – ja varmasti myös suojaamisen arvoista. Ei ole myöskään sattumaa, että erilaisten käyttöliittymien ja ikoneiden suojaus mallioikeudella on yleistynyt vauhdilla.

Rekisteröinnit antavat työkaluja kopiointia ja loukkauksia vastaan

Muotoilu vaatii investointeja. Oikeuksien rekisteröinti on kaikkein tehokkain tapa suojata oman tuotteen erityispiirteet ja niiden tuoma arvo.

Mallisuojauksen etu on se, että sillä voidaan suojata melkein mitä tahansa, kunhan kohde eroaa riittävästi aikaisemmin tunnetuiksi tulleista tuotteista. Suojaus on tapa varmistaa, että asiakas saa alkuperäisen, aidon tuotteen.

Omia tuotteita on mahdollista puolustaa kopiointia ja muita loukkauksia vastaan myös ilman rekisteröityjä oikeuksia. Se on kuitenkin paljon haasteellisempaa, työläämpää ja riskialttiimpaa kuin jos yrityksellä olisi hallussaan rekisteröity oikeus. Jos rekisteröinti puuttuu, markkinaoikeudessa joudutaan vetoamaan sopimattomaan menettelyyn liiketoiminnassa. Tässä prosessissa tarvitaan paljon dokumentaatiota ja todistelua.

On pystyttävä vahvasti osoittamaan, että tuotteeseen liittyy sellaista itseisarvoa, joka tekee siitä kopioimisen arvoisen. Oikeudelle on kerättävä myyntiin ja markkinointiin liittyvää dokumentaatiota mahdollisimman kattavalta aikajaksolta. Jo pelkkä lähtöselvitys vaatii melkoisia ponnisteluja ja laajaa aineiston keräämistä IPR-oikeudenkäyntiin verrattuna.

Muotoilun suojauksen ABC – pohdittavaa suojauksen suunnitteluun:

  • Muotoilua suojaavat etenkin mallioikeus, tavaramerkki ja tekijänoikeus. Usein vahvin suoja saavutetaan suojamuotoja yhdistelemällä. Esimerkiksi logon suojaaminen mallioikeudella antaa merkittävää lisäsuojaa tavaramerkille. Vastaavasti tuotteen ulkoasun voi suojata paitsi mallioikeudella myös kolmiulotteisella tavaramerkillä − tavallisimmin 3D-tavaramerkillä suojataan erilaisia tuotepakkauksia tai pulloja. Myös patentilla ja hyödyllisyysmallilla voi suojata muotoilua silloin, kun tuotteessa on jokin uusi tekninen ratkaisu, joka ilmenee ulkomuodossa.
  • Uudet innovaatiot ovat harvoin joko pelkästään teknisiä tai muotoilullisia. Sen vuoksi erilaisia suojauskombinaatioita kannattaa harkita bisneslähtöisesti. Mistä ominaisuuksista liikevaihto ja kilpailuetu syntyvät? Miten pidät kilpailijat mahdollisimman pitkään loitolla?
  • Saman kohteen suojaaminen useammalla suojamuodolla ei ole turhaa. Eri suojamuodot antavat erilaista suojaa. Jo hakemusvaiheessa ne voivat menestyä eri tavalla ja edetä erilaisessa aikataulussa. Myös loukkaustilanteessa voidaan päätyä siihen, että toista yksinoikeutta on loukattu, mutta toista ei.
  • Mitä moninaisempi suojaverkko, sitä tehokkaammin on mahdollista puuttua kopiointi- ja muihin loukkaustapauksiin. Aktiivinen ja järjestelmällinen suojauspolitiikka toimii myös ennaltaehkäisevästi.
  • Mallisuojaus vaikeuttaa kilpailijoiden asemaa, koska kilpailijan on tehtävä omasta tuotteestaan erilainen. Kilpailijan toiminnan vaikeuttamiseksi on mahdollista rekisteröidä myös oman tuotteen variantteja, jotta kilpailija ei pääse lähelle. Kannattaa miettiä tarkasti, mitä suojataan, jotta suojauksesta saadaan paras hyöty irti. Jos tuotteen yksityiskohdassa on juuri se kilpailijoista erottava muotoilu, silloin yksityiskohta on paras suojauskohde, ei koko tuote.
  • Tekijänoikeus, jota ei rekisteröidä, antaa sekin suojaa omaperäiselle muotoilulle. Kuitenkin esimerkiksi käyttöesineissä ns. teoskynnys on hyvinkin korkea. Loukkaustilanteissa tekijänoikeuteen vetoaminen on paljon haasteellisempaa kuin rekisteröityyn oikeuteen vetoaminen.
  • Mallioikeus voi olla voimassa enintään 25 vuotta. Tavaramerkin suoja-aika voi olla käytännössä ikuinen.
Muotoilun eri suojaustapojen kartoittaminen yhdessä asiantuntijan kanssa kannattaa!  
Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Designmatto ei saanut tekijänoikeussuojaa – onko luova työ suojatonta?

Matalan kynnyksen mallisuoja pysäyttää kilpailijat lähtökuoppiin

Vaihtoehto patentille – näin käytät mallisuojaa ja hyödyllisyysmallia tehokkaasti

Muotoilun monipuolinen suojaus kannattaa

Graafiset käyttöliittymät – mallisuojauksen nouseva sovellusalue

Tavaramerkit ovat ikuisia