Skip to content

Jouluiset IPR-vinkit Korvatunturille – ja muillekin yrittäjille

20.12.2022

Korvatunturilla pyörii liiketoiminta, joka nojaa vahvasti salassapitosopimuksiin, yhteistyökumppanuuksiin, alihankintaketjuihin ja lisensointiin. Globaalisti operoiva punanuttuinen yrittäjä hyödyntää liutaa IPR-oikeuksia, jotta himoittu brändi ja ideoinnin hedelmät pysyvät omissa hyppysissä. Head of Kolster Legal Sanna Häikiö kertoo, miten IPR-oikeudet auttavat kaikkia, onpa yrittäjä tavis tai taruhahmo. 

Head of Kolster Legal Sanna Häikiö

1. Kun tonttupajassa syntyy innovaatioita – apua voi tarvita IP-strategiassa, rahoituksessa ja yritys-exitissä

Kuten kaikki aineettomia oikeuksia omistavat ja hallinnoivat yhtiöt, kuvitteellinen Aito Joulupukki Oy tarvitsee liiketoimintastrategiaansa tukevan IP-strategian. Se määrittää esimerkiksi sitä, miten ja miksi aineetonta omaisuuttasi tulisi hoitaa ja suojata tai kuinka IPR-salkkua tulisi kehittää tulevaisuuden suunnitelmien kannalta.  

Yksi olennainen osa IP-strategiaa on yrityksen liikesalaisuuksista huolehtiminen. Jo yritystoiminnan alkuvaiheessa on hyvä miettiä, miten yrityksen luottamukselliset tiedot suojataan, jotta ne eivät vuoda kilpailijoille. Onko Korvatunturin tontut sitoutettu salassapitoon työsopimuksen salassapitoklausuulilla, vai käyttääkö Aito Joulupukki Oy erillisiä salassapitosopimuksia? Puhumattakaan siitä, että tietosuoja-asiat, GDPR- ja tietoturva-asiat on hoidettu viimeisen päälle kuntoon, kun hallinnoidaan tietokantoja, joissa on kaikkien maailman lasten henkilötiedot, osoitteet ja psykologiset arviot käytöksestä. Sekä luottamuksellisen tiedon paljastaminen että pääsy salassa pidettävään tietoon kannattaa rajata mahdollisimman pieneksi. Toisinaan keksinnön pitäminen salassa on jopa tarkoituksenmukaisempaa kuin sen suojaaminen patentilla tai muulla immateriaalioikeudellisella suojalla. 

Korvatunturin aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi tonttujen innovatiivisia lahjoja kehittäessään aikaansaamat keksinnöt ja niihin liittyvä tietotaito, tonttupajassa syntyneet tekijänoikeussuojaa nauttivat teokset tai vaikkapa lahjojen ja pakettien ulkomuodot – ja tietysti joulumuorin puuropatoihin ja kokkailuun liittyvä reseptiikka.

Työsuhdekeksintöohjesääntö on hyödyllinen kaikille yrityksille, joissa syntyy uusia innovaatioita. Se määrittää työsuhdekeksintölain ohella, miten ja missä laajuudessa tonttupajassa syntyviin innovaatioihin liittyvät keksintöjen omistusoikeudet siirtyvät työnantajalle ja mitä keksijälle maksetaan korvaukseksi. 

Jos Aito Joulupukki Oy käyttää lahjojen valmistuksessa myös työsuhteen ulkopuolella toimivia alihankkijoita, yhteistyö- ja toimitussopimusten sekä alihankintaketjujen on oltava kunnossa. Kattavat sopimukset takaavat, että IPR-oikeudet siirtyvät tarkoituksenmukaisessa laajuudessa Joulupukille. Kun oikeuksien omistajuus on oikeissa käsissä, tuotteista saatavaa lisäarvoa voi kasvattaa oman liiketoiminnan lisäksi esimerkiksi oikeuksien lisensoinnin kautta. 

Jos Aito Joulupukki Oy haluaa hakea ulkoista rahoitusta tai myöhemmin vaikka myydä liiketoimintansa, yritys on pidettävä myyntikuntoisena. Se edellyttää tarkkuutta paperitöiden hoidossa. IP-omaisuuden arvolla on merkitystä yhtiön arvonmäärityksessä. Potentiaaliset ostajat tekevät yrityksestä yleensä ns. due diligence -tarkastuksen, joka tarkoittaa kohdeyhtiön huolellista tarkistamista. Keskeisten immateriaalioikeuksien on hyvä olla yhtiön omistuksessa. Samoin oikeuksia koskevien lisenssisopimuksien tulee olla kunnossa siten, ettei liiketoiminta keskeydy esimerkiksi puuttuvan lisenssin takia. On myös tärkeää, ettei yhtiö ole sitonut itseään liian tiukasti myöntämiinsä lisenssisopimuksiin. Aito Joulupukki Oy:lle tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yrityksen arvo kärsisi merkittävästi, kun ostaja ei saisikaan kaupan yhteydessä koko maailman oikeuksia. 

2. Joulupukin lisenssitulot voivat olla muhkeat, mutta IPR-salkkua on myös huollettava oikein

Liiketoimintamalli on tärkeä lähtökohta, kun arvioidaan, mitkä ovat IP-strategian olennaisimmat elementit. Valmistaako Aito Joulupukki Oy ympäri maailmaa lapsille viemänsä lahjat kaikki itse, vai missä määrin valmistusta on ulkoistettu ja käytetään alihankintaa? Jos alun perin muiden kehittämiä tuotteita valmistetaankin Korvatunturilla omassa pajassa, Joulupukin on hankittava tarkoituksenmukaiset lisenssit suojattujen tuotteiden ja teknologioiden valmistamiseen ja jakeluun sekä brändien hyödyntämiseen. Omassa pajassa syntyvien uusien tuotteiden ja brändien suojausstrategia taas on hyvä suunnitella etukäteen tarkasti, etenkin kun Joulupukin markkina-alue kattaa koko maailman. 

Sama pätee myös toisin päin: jos Joulupukki on osannut suojata brändinsä ja liiketoimintansa ja on ”ominut joulun”, hän voi myöntää muille korvausta vastaan käyttöoikeuksia esimerkiksi tavaramerkkeihinsä, patentteihinsa ja mallisuojiinsa. Jos on olemassa vain yksi oikea aito Joulupukki, moni yritys käyttää jo tuotteissaan tai mainonnassaan Joulupukille kuuluvaa omaisuutta, kuten hahmoa tai tiettyä punaista väriä. Onkin todennäköistä, että Aito Joulupukki Oy:n varsinainen liikevaihto koostuu hyvin suurelta osin lisenssituloista. 

Joulupukin IPR-salkkuun kannattaa sisällyttää mahdollisimman laajasti erilaisia aineettomia oikeuksia, kuten patentteja, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, mallisuojia tai verkkotunnuksia. Niillä Joulupukki saavuttaa kilpailuetua, sillä kyse on yksinoikeudesta kieltää suojapiirien laajuudessa muita käyttämästä, valmistamasta tai maahantuomasta vastaavia tuotteita tai palveluita. 

Ei kuitenkaan riitä, että IPR-salkkuun kerryttää aineettomia oikeuksia. Jotta salkun hyödyt saa maksimoitua, sitä on valvottava, päivitettävä ja huollettava uutterasti. Vaikka kyse ei olisikaan vuosisatoja jatkuneista kansainvälisesti tunnetuista perinteistä, oikeuksien voimassa pitämisestä on huolehdittava, jotta niitä voi puolustaa myös tulevaisuudessa. 

3. Onko Joulupukin brändi suojattu – saako kopiopukkina toimia?

Yksi Joulupukin IP-strategian tärkeimmistä osa-alueista on oman brändin suojaus, ja siinä tavaramerkki on korvaamaton apu. Tavaramerkit myönnetään aluekohtaisesti. EU-tavaramerkkirekisteröinti tarkoittaa, että Euroopan unionin alueelle ei saa maahantuoda eikä siellä saa myydä tuotteita tai palveluita, jotka hyödyntävät toisen jo samankaltaisille tuotteille tai palveluille rekisteröimää tavaramerkkiä. Puutteellinen suojaus oman yrityksen kohdalla voi asettaa liiketoiminnalle huomattavia esteitä ja jopa estää sen täysin. Siksi tavaramerkkiä kannattaa hakea ajoissa.

Haasteena on, että tavaramerkkirekisteröinnin on oltava erottautumiskykyinen. Esimerkiksi omenoille ei voi hakea tavaramerkiksi sanaa omena, mutta tietokoneille voi (Apple). Pelkkä sana joulu tai joulupukki ei siis välttämättä mene läpi tavaramerkkirekisteriin jouluaiheisten tuotteiden ja palveluiden tunnuksena, vaikka kukaan ei olisi niitä vielä rekisteröinyt. 

Kuten muidenkin IPR-oikeuksien kohdalla, voimassa olevien tavaramerkkien käyttöä voi ja tulee valvoa. Jos Joulupukin brändi olisi hyvin suojattu, hän voisi puuttua esimerkiksi rahasta Joulupukkina esiintyviin kopiopukkeihin. Mahdollista on myös, että Aito Joulupukki Oy myöntää kopiopukeille käyttöoikeuksia tavaramerkkiinsä, jolloin osapuolet sopivat, millaisissa puitteissa kopiopukit saavat toimia ja missä määrin Joulupukin brändiä ja tavaramerkkiä hyödyntää. 

Koska tontut kuulevat ja näkevät kaiken, Aito Joulupukki Oy voi hakukonevalvonnan lisäksi nojata vahvasti suullisiin ilmiantoihin loukkaavan tavaramerkin käytöstä. Silloin Joulupukin tulee kuitenkin kouluttaa henkilöstöään valvomaan – kilttien lapsien oheen – tavaramerkkien loukkauksia. Jos tonttujen resurssit eivät yksin riitä, Joulupukki voi hankkia IPR-oikeuksiensa valvontaan apuja myös ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 

Joulupukin perimmäisenä tarkoituksena on kuitenkin hyvän joulumielen levittäminen. Siksi hän ei ole halunnut puuttua positiiviseen ja iloa tuottavaan toimintaan maailman lapsille, vaikka se rikkoisikin hänen yksinoikeuksiaan, vaan on halunnut tarjota varsin vapaan brändinsä käytön. Aina raha ei ole tärkeintä. Hyvää joulua!

Kolsterin asiantuntijat auttavat mielellään Pukin puuhissa tai muissa toimissa!

Kun luot tyylikkäämmän designin tonttulakille tai uuden ulkomuodon puurokauhallesi, turvaa sen muotoilu

Tonttuja ja työntekijöitä yhdistää lojaalius, mutta turvaa silti olennaiset liikesalaisuudet

Kun Korvatunturi ei riitä! Hae Innovaatioseteliä kansainvälisen laajenemisen tueksi

Aikeissa hankkia uusia rekiä, kasvattaa tonttukatrasta tai tehostaa lahjatuotantoa? Suunnitelmallisuudella saavutat tulevat tavoitteet

Ikiaikaisessa instituutiossa 20 vuoden suoja-aika on silmänräpäys, mutta muille patentti on mittava etu

Teksti on julkaistu alun perin 16.12.2020.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Häikiö
Partner, Director, Kolster Legal, Counsel IP & Technology Law
sanna.haikio@kolster.com
+358 40 532 2511