JULKINEN SEKTORI

Varmista oikeudet keksintöihin ja brändeihin

Teemme tuloksekkaasti yhteistyötä julkisen sektorin toimijoiden, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kuntien liikelaitosten kanssa. Oikeuksista sopiminen, keksinnöt ja brändit ovat olleet jo vuosikymmeniä yhteistä toimintakenttäämme. Me siis suojaamme, kaupallistamme, koulutamme ja ratkaisemme riitoja.

Ei ole yhdentekevää, miten keksintö suojataan ja kenelle oikeudet kuuluvat.  Etenkin yhteistyöverkostoissa on erityisen tärkeää määritellä, kenellä on oikeus päättää keksinnön suojaamisesta. 

MITÄ KOLSTER VOI TARJOTA ERITYISESTI JULKISELLE SEKTORILLE?
 • Toimimme ulkopuolisena erityisasiantuntijakumppanina kaikissa IPR-asioissa
 • Autamme sopimaan oikeuksista yksin tai yhdessä kehitettyihin keksintöihin ja konsultoimme ongelmatilanteissa
 • Autamme keksintöjen esiin saamisessa
 • Suojaamme kehitetyt ratkaisut niin yhteistyöverkostoissa kuin kansainvälisillä markkinoilla
 • Autamme IPR-strategioiden määrittelyssä
 • Koulutamme henkilöstöä IPR-asioissa ja yhteistyöverkostoissa toimimisessa
 • Suojaamme liikesalaisuudet ja laadimme salassapitosopimukset
 • Puolustamme oikeuksianne. Immateriaalioikeuksien loukkaustapauksissa teemme tilannearvion ja suosittelemme erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
 • Avustamme riidanratkaisuun liittyvissä neuvotteluissa ja tarvittaessa oikeudenkäynneissä: patentit, tavaramerkit ja mallioikeudet 
 • Teemme puolueetonta IPR-arvonmääritystä
 • Autamme IPR:ien kaupallistamisessa, teknologian siirroissa ja lisensoinnissa
KATSO KAIKKI IPR- JA LAKIPALVELUMME

Ota yhteyttä

LUE LISÄÄ

Case: Oulun yliopisto suojaa tutkimustuloksensa tarkasti IPR synnyttää uutta liiketoimintaa